Ribos

Ar peržengsime ribą... (1)                                          2008 07 03               
Aleksandras
             Kavoliūnas 


   Gyvename moderniais laikais, kai daugelis mūsų tėvų dorybių gerokai primirštos, ignoruojamos, o dar blogiau – išjuokiamos. Nei šv. Petras, nei šv. Valentinas ar jų amžininkai, na ir, manau, mūsų tėvai, tikrai nepritartų kai kurioms šių laikų racionalizacijoms moralės mokslo tema, jau nekalbant apie eutanaziją, abortus, partnerystės įstatymą ar bandymus įteisinti homoseksualias santuokas! 
Kažkas neseniai prasitarė, kad visuomenė niekaip negali nurimti dėl ,,audros vandens stiklinėje“ – Šeimos politikos koncepcijos priėmimo... Bet ar tai tik ,,stiklinė vandens“?! Negi tada kažkokios ,,seksualinio švietimo“ asociacijos siūlomos masturbacijos pamokos mokyklose, – visuomenės svarstymų objektas?! Negi daugiau neturime apie ką pakalbėti… Beje, ši ,,lytinio švietimo“ (veikiau – lyt. tvirkinimo) programa taip ir nesulaukė pritarimo Lietuvoje.
O dabar priešinamasi teisingai ir moraliai Šeimos koncepcijai, nes norima sukurpti šeimyninės rangos darinį, labai panašų į kai kurių Europos šalių, ir ne tik – turiu omeny partnerystės įstatymą, priimtą kai kuriose šalyse, po kurio sekė homoseksualių santuokų įteisinimas!
Kaip pavyzdį noriu paminėti Norvegiją. 1993 metais priimtą Partnerystės įstatymą pakeitė kitas, 2008 metų įstatymas, leidžiantis homoseksualams kitais metais tuoktis ir įsivaikinti vaikų.
,,Šis sprendimas savo reikšme prilygsta visuotinio balsavimo teisei ir mūsų įstatymui dėl lygių galimybių“ – sakė po įstatymo priėmimo norvegė, darbo partijos atstovė.
Koks šuolis! Nuo partnerių hetero ,,santuokose“, prie partnerių homoseksualiose ,,santuokose“! Štai kokį kelią nukeliavo šis iš pažiūros ,,nekaltas“ įstatymas, veikiau, kaip gudriai modifikavosi žodelis ,,partnerystė“. Nuo partnerystės tarp vyro ir moters, iki partnerystės tarp vienos lyties asmenų. Štai kodėl buvo blokuojama dabartinė, Seime svarstoma Šeimos koncepcija, parengta šviesių, Lietuvai gero norinčių, žmonių grupės.
Kas toliau? Ar norime tapti dar viena valstybe, įteisinusia homoseksualų santuokas? Ir kam tada tie tušti debatai, sakykime pagaliau arba ,,taip“, arba – ,,ne“! Pakaks maivytis ir apsimetinėti, kad nieko nevyksta.
Bet įdomu sužinoti, kas jie, tie, kurie siekia nenormalių santuokų įteisinimo? Nereikšminga nelaimingų žmonių grupė, ar turinti savo tikslus, įtakinga grupuotė, remiama Europos Parlamente, ir ne tik… Kažkas taip bijo, kad net čirška kaip spirgai ant keptuvės, norėdami įtikti ponams iš ES. Tik ar baimė tinkamas stimulas? Gal ponai, pagaliau pažaiskime atvirai, – įvardinkite, kas jūs, iš kur jūs, ir ko norite?!
Buvusioje TSRS viena pagrindinių visuomenės varomųjų jėgų buvo baimė. O juk Europos Sąjungoje tautų pasirinkimo teisė vienokiu ar kitokiu valstybės valdymo klausimu turėtų būti nekvestionuojama.
Deja, matome tokį vaizdą, kuris visai nedžiuginantis, lyg žiūrėtume flamandų tapytojo P.Breigelio vyresniojo paveikslą ,,Aklieji“ – aklas aklą veda, o pabaigoje – pamazgų duobė?.. Ar toks turėtų būti Sajūdžio dvasinis palikimas? Tikrai ne! Ten kur laisvė, ten negali būti jokios baimės!
Iš kur toks daugelio abejingumas matant, kaip vagiamos – lyg pašarai sovietmečiu – svarbiausios tautos vertybės, jos išlikimo garantas!? Ar mes ir ,,Katalikų Bažnyčios kroniką“ leisime perrašyti – 100 metų tikėjimo, meilės, kančios ir vilties puslapius, ne tik elementarios etikos pagrindus? Negi mums nusispjaut į tai, kaip gyveno mūsų tėvai, į jų moralines vertybes?! Negi nebematome, kur link einama? Tautos deleguotieji bijo pasirašyti – balsuoti prieš ištvirkėlių invaziją į mūsų šalį... O juk Europos naujieji ,,švietėjai“ jau perrašinėja žmogaus anatomijos bei fiziologijos vadovėlius! Ar per užpakalį gimsta vaikai?!
Kodėl mes, lietuviai, verčiami gėdytis savo vertybių, savo tradicijų? Ar mes norime matyti plikų pasturgalių paradus Lietuvos miestuose? Aiškiau ir būti negali, kad partnerystės įstatymą ir gėjus proteguoja milžiniški kažkieno pinigai! Tie pinigai ir tie žmonės, kurie slepiasi už savanaudiškumo širmos ir trukdė priimti Šeimos koncepciją, dabar trukdo jos sėkmingam įgyvendinimui!
,,Vienas neatsakingas žingsnis – ir rojus žemėje gali tapti tikrų tikriausiu pragaru!“ – tokią reklamą galime išgirsti per TV. Manau, to paties sulauktume atleidę moralines vadeles bei įteisinę homoseksualų santuokas! Mes ne prieš homoseksualus, mes – prieš jų ,,vertybes“, taip aršiai brukamas visuomenei! Mat, – jei ,,vertybės“ ar judėjimas nesidaugina, jie pasmerkti išnykti. Štai dėl ko ir vyksta tikroji kova, – už dvasinio maro arealo išplėtimą bei bacilų dauginimą!
Žinomas prancūzų teologas Jean Vanier, neseniai lankęsis Lietuvoje, be užuolankų tuose pačiuose Seimo rūmuose, kuriuose vyksta batalijos už Tautą ir Dorą, pasakė, kad įteisinus homoseksualų santuokas, riba, už kurios viskas galima, bus peržengta, ir nebeliks nieko švento! Tai – akivaizdi tiesa! O ir pavyzdžių kitose šalyse daugiau negu užtenka!
Progresas tai ne vien ekonomika, bet visų pirma, – moralė. Ir ne bet kokia, nežinia kokiuose kuluaruose ir kokių žmonių sukurta, imituojanti 10 Dievo įsakymų ar panašiai… Ne, tai ne tik iki skausmo gerai žinoma ir niekaip iki šiol neįgyvendinta M. Mažvydo, M. Daukšos, M. Valančiaus veikalų, bet ir jų pačių moralė, kurią ko gero neblogai, bet gal ir nesąmoningai bandė vykdyti mūsų tėvai.
Paskaitykime, ką apie tam tikrus dalykus rašė M. Mažvydas savo Katekizme: ,,Negana to, – ir tatai dar baisiau girdėti, – daugelis dar ir dabar laikosi stabmeldystės (pagonybės) ir viešai ją išpažįsta: vieni garbina medžius, kiti upes, vieni – žalčius, kiti dar ką nors, šlovindami tarsi dievus. Yra tokių, kurie Perkūnui duoda įžadus, kiti dėl pasėlių garbina Laukosargą, dėl gyvulių – Žemėpatį. Tie, kurie linkę į piktus darbus, savo dievais išpažįsta aitvarus ir kaukus (demonus, piktąsias dvasias). Tačiau nedaugelis tesusimąsto, kokią Dievo rūstybę užsitraukia dėl tokių piktadarybių: juk dieviškasis Paulius skelbia, jog vienodai kalti tiek tie, kurie nesipriešindami jas palaiko, tiek tie, kurių kaltumą įrodo aiškūs nusižengimai“.
Čia kalbama ir apie pagoniškus ritualus, dabar virtusius valstybinėmis šventėmis su būrimais, saulės garbinimu ir kitokiomis apeigomis, kurios yra okultizmo sudėtinė dalis. Galima tik stebėtis žvelgiant į dvasinę šių dienų Lietuvos panoramą: šalia Kristaus prisikėlimo, – Velykų, švenčiamos pagoniškos ,,pirmo šieno“, ,,pernykščių lapų“ šventės ir t.t. Tokia maža šalis, o tokie dideli paradoksai… Tamsa su šviesa nesiporuoja! Ar mūsų nacija garbina Viešpatį, ar pagoniškus aukurus ąžuolų giraitėse? Kokias šventes švenčiame – ar jos garbina Visatos Kūrėją, ar žemina Jo vardą?
M. Mažvydas atkreipdamas dėmesį į okultizmo apologetų veiklą, neapeina ir aukų atsakomybės. Įdomu, kad šie žodžiai parašyti daugiau kaip prieš 450 metų!
Ir Šventasis Raštas įspėja: O lauke lieka šunys, burtininkai, <…> stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro“ (Apreiškimo 22, 15).
,,Stabmeldžiai… – pagoniškų ritualų ir tradicijų puoselėtojai, skleidėjai, bei juos palaikantys. „Mėgsta melą ir jį daro…manantys, kad žino tiesą, neatsivertę, bedieviai žmonės, besidedantys dvasiniais vadovais, ir jų pasekėjai.
O šie žodžiai priklauso apaštalui Pauliui: ,,Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems…“ (NT, Romiečiams 1, 25).
Vis dėlto, viena didžiausia iš nuodėmių yra kūno malonumų garbinimas, arba arba nežabotumas lytinio gyvenimo sferoje (tam tikrų lytinių iškrypimų atžvilgiu: ,,Nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visa tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius“ (NT, Romiečiams 1, 32).
Priminsiu, kad homoseksualizmas yra dar viena okultizmo forma, t.y. nepaklusnumas Dievo nustatytai tvarkai!
Homoseksualizmo bacilos yra tūkstančius kartų pavojingesnės už paukščių gripo! Pasiklauskit pas bet kurį egzorcistą, ir jis jums pasakys, jog kartais užtenka tik vieno žvilgsnio į tokio pobūdžio šlykštybes, kurias demonstruoja gėjai, kad šio šlykštaus maro bacilos priliptų prie jūsų vaiko! O kas tada? Ašaros, priekaištai, savižudybės…
Įdomu, kieno intencija LTV per vakaro žinias taip keistai pakiliai, net džiugiai pranešta (ar atsitiktinai?!), – kai Lietuvos Seime buvo priimtas Lygių galimybių įstatymas, – apie homoseksualų santuokų įteisinimą Kalifornijoje, Norvegijoje? Kas ten taip ,,serga“ už, juk ne futbolas?!
Kalifornijoje vienas homoseksualios poros partneris dabar vadinamas A, kitas partneris – B. Ir Norvegijoje tas pats? Ar Lietuvos taip pat laukia partnerių A, B, C, D ir t.t., abėcėlinė (de) gradacija?! Vaikas ,,gimęs“ nuo partnerio A? B? Kokias vertybes ruošiamasi diegti tokiose šeimose, kokias pasakas jiems sekti, ir apie ką?!? Juk vaikas tokioje ,,šeimoje“ būtų šuniuko vietoje.
Šeimos institucija, – tradicinė šeima, šventa Biblijoje ir mūsų tautos sąmonėje, jų kalba – tik atgyvena… Meilė tarp vyro ir moters, arba normali santuoka, – atgyvena, nemodernu. Tai kas tada jums, ponai iš Europos Sąjungos, modernu? Katinų kastravimas, nosies krapštymas, fekalizuota meilė?
Todėl, mano galva, mūsų neturi stebinti, kad Jėzaus vardas Europos Konstitucijoje įrašytas šalia Budos, Mahometo ar Konfucijaus.
Įdomu būtų sužinoti, ar kas mūsuose revizuoja šių švietėjų, naujųjų Lietuvos ,,knygnešių“ veiklą, o dar geriau, – kas juos kuruoja? O gal kaip toj liaudiškoj patarlėj – varnas varnui akies nekerta…
Mes privalome ne žmonių nekęsti, bet šios nuodėmės! Net gyvuliai taip nesielgia lytiškumo atžvilgiu, nors jų tarpe taip pat galioja paveldimumo dėsniai.
Tad dar kartą – įteisinus homoseksualų santuokas, riba, už kurios viskas galima, bus peržengta ir nebeliks nieko švento! Ar peržengsim ribą? Atminkim, kad ją peržengus, kelio atgal gali nebelikti!!!
Šiuo metu masinės informacijos priemonės, ypač televizija, itin daug kalba apie dvasinius reiškinius ir įvairius metafizinius pasireiškimus mūsų visuomenėje. Kadangi sieliškumas atvėrė duris demoniškiems, neregėtiems iki šiol dalykams, tik dvasinis, t.y. tikintis Jėzumi Kristumi ir atgimęs iš naujo (Jono 3, 7) žmogus gali atskirti dieviškus pasireiškimus nuo demoniškų aplinkiniame pasaulyje, na, – ir savo asmeniniame gyvenime. Kad ir nuo naujo astrologinio tandemo žabangų BTV laidose ,,su Palmira“. Tūkstančiai Lietuvos žmonių vedami į pražūtį šių naujųjų kašpirovskių, o kunigai tyli…
Didysis reformatorius Martynas Liuteris yra pasakęs, kad institucija, kuri kasdien nenagrinėja Dievo Žodžio, yra pasmerkta morališkai žlugti. Todėl dėstydami Darvino evoliucijos teoriją vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, nesistebėkime, kad jaunimas elgiasi gatvėse kaip primatai. Čia vertėtų priminti, kad Č. Darvinas senatvėje neatitraukė akių nuo knygos, vardu Biblija (skaityk amžininkų liudijimus).
***
1776 metų JAV Nepriklausomybės deklaracijoje aiškiai parašyta, kad tikėjimas Kūrėju, prieš kurį atsakingi visi, netgi valstybė – yra būtinas deramai vyriausybei. Jei mes turėsime tokias nuostatas visuomenėje, asmeniniuose gyvenimuose, tada, tikiu, elektoratas atėjus eiliniams rinkimams neberinks amoralių piliečių ir Tėvynės išdavikų, o žmonių atrankos kriterijai bus aiškūs!
Tada nebus svarstymų, ar vienos lyties žmonių santuokas registruoti, ar ne…
Tada nebus katastrofiškos emigracijos, nes įtvirtinus teisingus moralinius pamatus, ekonomikos pastatas išstovės esant bet kokioms vėtroms ar audroms ir nebereikės nei slėptis, nei gerovės ieškoti užjūrio šalyse!
Tada nebebus tiek skyrybų ir santuokos taip dažnai nesubyrės…
Tada, įdiegus Dievo Žodį, šeimos sutvirtės, pakils gimstamumas, suklestės valstybė!
Ko gi reikia, kad kokia nors vizija išsipildytų ir neužtruktų kelyje? Nagi kartais paprasčiausio prietaiso, – kelioninio kompaso. Na, o mūsų kelyje į tautos gerovę ir klestėjimą, pasirinkus kompasu Šventąjį Raštą, manau, nenukentėtų nė vienas į jį žvelgiantis bei juo pasitikintis!
Todėl norėdami šią gerovę sukurti bei ją apsaugoti, nepamirškime kartas nuo karto žvilgtelti į kelio ženklus ir į mūsų padėjėją – kompasą. Ir baisiausia, kas galėtų nutikti, tai tą Kompasą pamesti…
P. S. Šiandien ryte praskleidęs laikraščio lapus, žvilgtelėjau, gal jau ribų nebėra? Bet, ačiū Dievui, dar yra!  

2008 07 03
                       

   

Ar peržengsime ribą... (2)                                          2008 07 03                             

Įžvalgos šamaninės valstybės kūrimui 

Šį kartą – sveiko proto… Nuo seno žmonės įpratę keliauti, o ypač šiais laikais – tik turėk pinigų. Prancūzai, taupydami laiką ir nenorėdami važinėti į Disneilendą Amerikoje, įkūrė jį savo šalyje. Gugenheimo muziejaus šalininkai keliaudami po pasaulį patys proteguoja savo statinius. ,,Madam’e Tussaud“ vaškinių figūrų muziejaus šalininkai taip pat neatsilieka – įvairiose šalyse kuriasi vaškinukų saugyklos. Matome, kad Dievo kūriniai improvizuoja pakankamai meistriškai.
Lietuvoje taip pat pakanka improvizacijos: norėta Disneilendą įkurti ir pas mus, tik norai taip ir liko norais. Vietoj Disneilendo įkūrėm Mormolendą. Nežinot kas tai? Nagi mormonų religijos citadelė Vilniuje. Kuo jums nepatinka mormonai? – paklaus kuris. Nei patinka, nei nepatinka. Šie religiniai veikėjai gal ir norėtų vadintis krikščionimis, bet jų religijos įkūrėjų gyvenimų istorijos pasitikėjimo tikrai nekelia – žinia, kas pilama ant galvos, nuteka ir ant kūno. Reiktų dar patikrinti, ar jie anglų kalbos kursų metu nepila ko nors svaiginamo į tą savo nemokamą kakao?
Kaip jau minėjau, įkūrėjo vertybės – ar tai būtų šalies aukščiausi valdininkai, ar valstybės prezidentas, ar religinės bendruomenės įkūrėjas, šiuo atveju mormonų ,,bažnyčios“ pradininkas, – persiduoda kitiems. Lyderių asmeninėmis – moralinėmis ir kitomis savybėmis grindžiami organizacijoje esančiųjų santykiai, organizacijos tikslai ir metodai jiems pasiekti. Šie dėsniai galioja ir partijose.
Bet kuris sociologas patvirtintų, kad žmogaus pasaulėžiūrą nulemia jo įsitikinimai ir patirtis. Išankstinės nuostatos, ateinančios iš įgytos patirties, žmogaus elgesį lemia daug stipriau už bet kokią jam kalbamą tiesą.
Tokių nuostatų kupinas mormonų tikėjimas ir gyvenimo būdas, kuris yra ne tik religija, bet subkultūra Amerikoje – piktų pasakų šalis su keistais veikėjais, tik viena detalė – tų pasakų sekėjai nebe pirmą dieną vaikšto tarp mūsų ir bando mus įtakoti arba perkelti į savo iliuzijų ir košmarų pasaulį. Vienas šių pasakų kūrėjų mitas skelbia, kad Viešpats Jėzus yra vienas iš daugelio dievų, Liuciferio dvasinis ,,brolis“... Puodžius ir puodukas vienoje lentynoje, Kūrėjas ir kritęs kūrinys prilyginami vienas kitam…
Gal ne visi žino, kad mormonizmo pradininkas Džozefas Smitas pasaulio Bažnyčios istorijoje įvardytas kaip mažiausiai dviejų žmonių žudikas. O vienas mormonų tikėjimo postulatas skelbia, kad matydamas nusidedant savo artimą, gali jį nužudyti. Kokiu tikslu? Mirtis nuplaus jo nuodėmes…
Apskritai, mormonų deklaruojamas tikėjimas tiek atitinka Kristaus mokslą, kiek darvinizmas – Šventąjį Raštą, o celibatas – demografinį sprogimą tautoje. Bet grįžkim pas kelionių ištroškusius tautiečius.
Ką daryti, jei kuris jų norėtų nuvykti į tolimąjį Egiptą, bet negali? Juk kelionė tolima ir brangi. O ko ten vykti? – paklausite. Nagi, pasižiūrėti mumijų, piramidžių... Mumiją pamatyti galima ir žymiai arčiau, kaimyninės šalies sostinėje, arba pažiūrėti filmą kino teatre.
Bet jei jau taip rūpi piramidės, tai negi nežinot, kad Merkinėje įsikūrė išskirtinė akcinė bendrovė?! Maždaug tokio pat lygio (dvasine ir intelekto prasme), kokią savo laiku buvo įkūręs meistro Džiuzepės kūrinys Buratinas, kurio komercinės veiklos paslaptis buvo paprasta – niekam nematant saugiai užkasti kur nors pinigą, kad per naktį procentai užaugtų.
Merkinėje tokių sąlygų nereikia, ir žiūrovų gali būti kiek nori, nėra nuo ko slėptis. Ir į Egiptą važiuoti nereikia, o svarbiausia, kad stebuklai pašonėje! Kokie? Na, kažkam sloga praėjo, galvą nustojo skaudėti… Nors, manau, kad tokiu atveju net ir į Merkinę važiuoti nereikia, užtenka savo kambarį gerai išsivėdinti…
Apie ką čia kalbame? Nagi apie Merkinės piramidę! Tuntai apkvailintų žmonių ten važiuoja, kad sušoktų kokį keistą savo šokį aplink piramidę ar piramidės skliautuose ir ,,išgytų“ nuo ligų… Religiniuose sluoksniuose gerai žinoma, kad ir iš pažiūros nekaltas horoskopų skaitymas, lankymasis pas ekstrasensus, šamanų konsultacijos, virgulininkų atrakcijos ar astrologinės programos atveria kelią į žmogaus kūną net tokiems susirgimams kaip vėžys, jau nekalbant apie apsėdimą. O čia tokia geometrinė figūra, piramidė, – ne kokio nors fokusininko bioenergetiko virgulė – pretenduojanti į pasaulio stebuklų sąrašą.
Kai kurie sako, kad baltosios magijos nereikia baimintis. Beje, apie baltąją magiją... Visų šarlataniškos ir velniškos veiklos atstovų „darbo“ sferų nevardysiu, bet į tezę, kad jų mokymas geras, juk baltoji magija, ne juodoji, atsakysiu – žiurkių nuodai irgi baltos spalvos.
Horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas iš kortų, kavos tirščių ar užkalbėjimas nuo ligų – simpatija, yra burtininkavimas – baltoji magija. O baltoji magija – tai pabalinta juodoji, juodas grabas, perdažytas baltai. Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas!
Taip pat kai kurie okultistai išburia, su kuo tuoktis kuriant šeimą,o su kuo – ne, šios paslaugos yra jų „dvasiniame meniu“. Todėl mūsų tautoje tiek skyrybų ir nelaimingų atsitikimų!
Klausimas: jei magai rekomenduoja lovą statyti ten, kur įbėgęs į kambarį atsiguls šuva, gal ir maistą valgyti tą, kurį šuo pasirinks?..
Bet juk turime išbandyti šią Merkinės panacėją, nes nepaprastai smalsu, ir dar antgamtiška! Na, kad antgamtiška, tai tikrai, galite tuo net neabejoti!

***
Iš istorijos ir savo patirties žinome, kad prie kiekvienos valdžios stengiasi prisiplakti žmonės, turintys okultinių galių – ekstrasensai, būrėjos, astrologės, aiškiaregės ir net raganos…
Koks turinčių antgamtinių galių specialistų rinkinys?! Ir iš tikrųjų jų galios ne žemiškos, o antgamtinės, tik galių kilmė labiau nei abejotina. Pacituosiu Katalikų Bažnyčios Katekizmą: ,,Horoskopų skaitymas, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos (spiritizmas) tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones (manipuliuoti)… Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe, <…> vien Jam priklausoma mūsų pagarba“ (KBK, 2116).
Štai kas yra Merkinės piramidė – būrėjų ir ekstrasensų kromelis, gal dar per švelniai pasakyta... O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis – piktasis ir jo tarnai – apakinti arba klastingi žmonės, ,,…kuriems šio pasaulio dievaitis (šėtonas) apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo – Kristaus šlovės Evangelijos šviesos“ (2 Kor 4, 4).
,,Ateikite – išmatuosiu metru likimą! Nufotografuosiu sielą ir pasversiu svarstyklėmis sąžinę“ – štai toks užrašas labai tiktų Merkinės šarlatanų užeigai. Tiktų ir pakeliui ant kokio medžio kaip rodyklė, tik gal nuo tokios reklamos po metų kitų medis nudžiūtų…
,,Na, žmogus – ne medis“ – pasakys oponentas. Tikrai ne medis, todėl Visatos požiūriu ir svarbesnis, nes atsakomybė didesnė – ir prieš žmones, ir prieš Dievą, o Merkinės ,,piramidė“ – ne Cheopso, tad ir šlovė kita. Kokia? Apie ją pabaigoje.

***
Improvizuojama ne tik Lietuvoje, pvz., Briuselyje, tik ten džiazo lygis kiek aukštesnis…
Neseniai teko girdėti, kad ES priėmė įstatymą, leidžiantį vaikams vieniems, be vieno iš tėvų leidimo, važiuoti į užsienį, todėl įdomu, koks įsakymas seks po šio? Gal leidimas vaikams neatsiklausus tėvų pradėti lytinį gyvenimą nuo dvylikos ar dešimties metų, kaip jau yra Maltoje, Ispanijoje, Olandijoje ir Portugalijoje?!
Ar suvokiam, kur link einama su tokiomis nuostatomis? Mes juk ne trečiojo pasaulio šalis… Ir ne viskas galima! Praradę teisę įtakoti savo vaikų moralę, prarasime viską! Ko dar pareikalaus chimera, kai panaudosim iki galo jų eurus? Ar bent numanome, kad nemokamas sūris tik pelėkautuose?! Ką dar norima mūsų gyvenime pakoreguoti?
Kai ką jau anksčiau minėjome... Dabar gi norima centralizuoti policiją, armiją, energetiką. Kam? Kad iš Briuselio geležiniu kumščiu galima būtų užgniaužti bet kurioje šalyje bet kokį pasipriešinimą, kad ir prieš gėjų manifestacijas, protestus prieš atominės uždarymą, prieš tėvų teisę įtakoti savo vaikų gyvenimą, prieš vežėjų ar žemdirbių teisėtas akcijas ir t. t. Užgniaužti ir supančioti bet kokį, nors ir menkiausią laisvės dvelksmą, kad galima būtų valdyti kaip anksčiau iš Kremliaus ne tik policiją, armiją ir energetiką, bet mus ir mūsų sąžinę, moralę ir ekonomiką (teko matyti TV žiniose, kaip slopinamos demonstracijos vieningoje Europoje iš centralizuotos demokratijos centro Briuselio). Stengiamasi užblokuoti dvi gyvybiškai pačias svarbiausias sferas – moralę ir ekonomiką.
ES įtvirtinus savo tikslus pastatyti naują atominę elektrinę, atsiveria didžiausia erdvė manipuliacijoms – jei neleisit gėjų į gatves, nebeduosim pinigų elektrinės statybai, o tada… Tas pats ir su armija – jokios centralizacijos, privalome turėti savo, o padedančiam sau ir Dievas padės.
,,Skirsim jums paramą kanapėms auginti, o po to turėsim legalizuoti narkotikus? Ačiū… Vietoj komunizmo suvešėjo servilizmas. Leiskit atsigauti nors nuo kukurūzų.
Manipuliacija maždaug tokio pat lygio, kaip kad atėjus pas merginą, su kuria draugauji, jos tėvai pareikštų: jei šiemet jos nevesi, neįdėsim cepelinų (didžkukulių). Gal todėl verslininkai ir nebesiveržia prašyti ES pinigų… Kodėl? Kam patiktų tokie uošviai, kurie neduoda valgyti vien todėl, kad neleidi jiems kištis į tavo gyvenimą. Kas toliau?
Šiais laikais tiek daug drąsos nurodinėjant, kaip turi elgtis kiti, pvz., atmetę Lisabonos sutartį airiai. Bandoma mokyti ir kuo mes, lietuviai, turime tikėti, ką statyti ir ko nestatyti. Kiek drąsos kuluaruose ir kalbant iš tribūnų apie abortų naudą, meilužes, vogtas žemes ir pinigus. Kiek ,,vertingos“ informacijos apie vietinius ir parvežtus vagis iš Amerikos. Koks demokratijos lygis… JT net aiškaus žodžio, apginančio Gruziją, negalėjo išstenėti, ką jau kalbėti apie kitką. Nors nieko nuostabaus, turint galvoje, kad ne vienas šios organizacijos (JT) generalinių sekretorių buvo komunistai…
O drąsa gyventi kalbant apie tikėjimą? Negalima? Teisės pažeidžiamos. Tik kieno, leiskit paklausti? Ar ne mūsų, tikinčiųjų teisės paminamos, kai ES Konstitucijoje Jėzaus vardas įrašytas šalia eilinių žmogiškų religijų įkūrėjų vardų, o apie Kristų vengiama kalbėti? Praradus etinę nuovoką ekonomikoje – dėsningas reiškinys, nes jos niekada nebuvo per daug, – prarandamas ir valstybingumo supratimas! Bet vietą randa neošamanai – patarėjai įvairiausiose sferose – ir okultizmo ,,mokslas“ klestėte klesti.

***
Matome, kad improvizuojama ir dvasinėje sferoje. Turbūt pamenat tuos laikus, kai klestėjo kaimo bobutės – karpų užkalbėtojos, žiniuonės, žolininkės? Anuometinei žemdirbių kultūrai jos ,,deramai“ atstovavo, tačiau laikams keičiantis, keičiasi ir metodika.
Dabartiniai okultizmo sferos atstovai šamanai, būrėjos ir kiti, visų pirma ieško kanalų į TV, spaudą, maloniai šypsosi ir gražiai rengiasi. Šiuolaikinės raganos – astrologės motorizuotos, afišuoja savo ,,akademinius“ diplomus, skelbiasi bulvarinėje spaudoje, specialiuose ir apskritai visuose laikraščiuose, turi nešiojamus kompiuterius ir dalyvauja šlovės bei valdžios trokštančių TV režisierių laidose – taip žmonės patraukiami nuo tiesaus kelio į klystkelius ir labirintus, kuriuose pasiklysta patys ir kitus nusiveda prarajon.
Dar neseniai Lietuva buvo vadinama savižudžių kraštu – negi manot, kad tarp žmogiškų tragedijų ir dvasinių nusikaltėlių veiklos nėra jokio ryšio?
Tad ar okultizmas – mokslas? Ne, ir dar kartą ne! Tai melžiama karvė, šiuo atveju mes, gerbiamieji… Ir okultizmas, ir jo uoli tarnaitė – astrologija, tai iliuzija arba velniška apgaulė. Ir jeigu norit – savo rūšies dvasinė kontrolė, ne mažiau veiksminga už hipnozę! Visokie okultiniai „mokslai“ – tai mąstymas ir veiksmai žmonių, neturinčių jokios atsakomybės prieš visuomenę, kurioje jie gyvena, bei nebijančių Dievo, todėl nepergyvenančių už savo mokymų pasekmes!
Okultizmas – tai neturinčių moralės normų žmonių gyvenimo būdas, sava „etika“, ir pagaliau – tai religija, interpretuojanti Dievo Žodį kaip nori ir kaip jai patogu… Beje, Taro kortos (baltosios magijos atributas), kurias neseniai taip intensyviai mums bruko įvairių TV laidose, naudojamos satanistinėse bažnyčiose!
Ir kaip astrologija gali turėti įtakos žmonių likimams gerąja prasme, jei ji remiasi M. Ptolemėjaus sistema, kuri teigia, kad Saulė sukasi aplink Žemę? Ar Saulė sukasi aplink Žemę, ar Žemė – aplink Saulę? Čia būtų galima ir baigti straipsnį, jei dvasinių šarlatanų veiklos padariniai nebūtų tokie skaudūs…
Argi tokio pobūdžio laidos gali būti demonstruojamos per televiziją? Arba rytiniai horoskopų skaitymai, ir ne bet kur, o per valstybinę TV?! Tai – valstybiniu mastu įteisintas okultizmas. Kiek žinau, 2005 metais, vyriausybės iniciatyva, buvo įsteigta speciali komisija, nusprendusi inicijuoti tyrimą magijos ,,paslaugų“ paplitimui ir okultizmo žalai visuomenėje nustatyti... Na, o jei paprasčiau – juk dar nepretenduojame į šamaninės Respublikos statusą?.. O dabartinės kai kurių TV laidos, – koks skirtumas tarp jų ir A. Kašpirovskio masinės hipnozės seansų per televiziją? Jo veikla buvo teisingai mūsų dvasininkų įvertinta!
Išties beribiai žmogiškos fantazijos vingiai ir patiklumas – net iki pamišimo. Juk žmonijos priešas naudojasi horoskopais, kad atitrauktų žmones nuo tikėjimo Dievu ir paralyžiuotų jų valią, tai gal nebūkime kaip tie avinai, žiūrintys į vis naujus vartus ir niekaip nerandantys tiesos…
Aš pasakyčiau taip – žmogus, einantis pas astrologę, netenka iniciatyvos ir leidžiasi valdomas determinuojančio fatalizmo, kuris teigia, kad viskas gyvenime iš anksto nulemta ir nieko pakeisti nebegalima… Tai – melų melas! Nėra kaip patikrinti, kiek svarbių sprendimų daroma pasikliaujant žvaigždėmis, ir aišku, kad tai žaloja šeimas, biznį ir net valstybinius reikalus… O ir Šventasis Raštas įspėja, kad ,,pakėlęs akis į dangų ir stebėdamas Saulę, Mėnulį, žvaigždes <...> nebūtum sugundytas juos garbinti ir jiems tarnauti(ST, Įst 4, 19).

***
,,Jei norime pasirinkti tinkamą gyvenimo kryptį, turime išmokti iššifruoti savo gyvenimo planą, stebėdami paslaptingus ženklus, kuriais Viešpats nusėja mūsų kasdienybę. Žinoma, čia niekuo negali pasitarnauti nei horoskopai, nei būrėjų pranašystės. Tam reikia nuoširdžios maldos, kuri visada padeda padaryti gyvenimo pasirinkimus, atitinkančius Dievo įstatymą.
Tai popiežiaus Jono Pauliaus II, 1998 m. rugsėjo 6 d. pasakyti svarūs žodžiai magijos tema.
Turiu žodį ir Merkinės seniūnui: jei miesto valdžia nesustabdys šitos veiklos, gausus bus dvasios, ir ne tik, ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš ko pasipelnyti…
Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, tai žinokit, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio…
O ribos? Kai kurias dar įmanoma susigrąžinti. Kaip Dievas savo laiku gelbėjo kitas tautas, taip Jis pasiųs savo Žodį Lietuvai ir, tikiu, mes matysime savo tautą laisvą nuo įvairių vergystės formų: baimės, amoralumo ir girtuoklystės, į kurias mus veda vis naujos sąjungos. Dievas nori matyti mūsų tautą laisvą, o tam ir reikalinga kiekvienai Lietuvos šeimai vergystės pančius daužanti Evangelijos šviesa, nes ji ne tik atsakymas į socialines reikmes, bet ir amžinybės kvapsnį teikianti taikos triumfo žinia – ,,imkit mane ir skaitykit
Tai pranašiški žodžiai, kurie išsipildys Dievo nustatytu laiku!

2008 09 08