Mintys raštu        Ką pergyvenau, apie tai ir rašau...                                                       
2010.12.15. 
     ***  
 //  Kuo pranašas toliau nuo savo namų, tuo jis labiau gerbiamas..
     ***
 //  Yra žmonių, kurie ieško klausimų, o kurie atsakymų..
     *** 
 // Puikybė randama tarp to, kas nepakeliama ir to, kas juokinga. 
     *** 
   // Tuščiagarbiškumas pagimdo puikybę! 
     *** 
  // Puikybė akiplėšiškumo patologinė forma.  
     *** 
  //  Beprotystė dažnai būna lydima logikos, kurią maitina voliuntarizmas ir nuopelnų žmonių akyse ieškojimas. 
     *** 
  //  Dvasingumo klaidos vėliau pasireiškia somatiniu lygmeniu ir galiausiai tampa tikromis psichikos (sielos) ligomis! 
     ***   
   //  Laisvės atėmėjas, tai žmogus, kuris save laiko vieninteliu ir tikru  viso (ir visų) gėrio saugotoju bei tiesos turėtoju, ir todėl nori tai primesti kitiems..
     *** 
2010.12.17. 
     *** 
  //  Politinis puikybės rezultatas, tai totalitarinė galia + diktatūra. 
     ***  
  //  Ydų viršūnė puikybė! 
     ...Kovos su ja terpė lasvės ir meilės aplinka.
    ...Kovos tikslas įgyti vientisą, jautrią ir įžvalgią širdį, puoselėjančią meilės mintis. 
     ***
2011.01.12.
     ***   
  //  Ne kiekviena nepriklausomybė veda į laisvę... Tikroji Nepriklausomybė, tai visų pirma priklausomybė nuo Dievo!!! 
       *** 
  2011.01.13. 
     ***
   // Krikščionybė nėra gyvenimo stilius tai gyvenimas su Dievu!     
     ***   
   //  Ką nors matyti nematant išeities, tai nieko ir nematyti... 
     ***
   //  Gerais tampa tik laimingi vaikai..   
     ***
 2011.01.17.
  //  Didysis Dievo pašaukimas nešti vaisių ne sezono metu! Tikras vaisius yra tada, kai laimi sielas! 
     *** 
  //  Iš mūsų tarpusavio meilės žmonės pažins mus esant Jo vaikais.  
     *** 
   // ...Dažnai būna, kad žmonės, kuriems norėjai padėti ir dėl kurių stengeisi, bet nepadarei norimos įtakos, pradeda tau kenkti. O jei paprasčiau, tai jie nenori keistis. 
     *** 
   //  Meilė yra pasiaukojimas! 
     ***
   //  Jei tu neturi priešų, tu nesi palaimintas! 
     *** 
   //  Neadekvatūs norai (geismai) sukelia jausmų audras, nuo kurių didėja adrenalino perteklius organizme, ir pasekmėje jei aktyviai nesportuoji ir nesimeldi, nusėda sąnariuose.. O iš čia kaulų ligos, artritai bei osteoporoziniai pakitimai kūne... 
     *** 
   //  Žinau ne vieną adeptą, kurio bobutė ar senelis užkalbinėjo karpas (ir ne tik). Todėl tie žmonės metų metais akli ir uždari Evangelijai.     
   Išvada ir išeitis  melstis už juos, kad Dievas atvertų jų dvasines akis ir jie praregėtų. 
     ***
  //  Erudicija veiksminga tik Dvasios patepime. 
     *** 
  2011.01.18.   
     ***
  // Dėl Evangelijos skelbimo.. Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams (Mt 9, 12).    
     *** 
  //  Vaikų simpatijos ir antipatijos - kontrolė bei manipuliacija tėvų atžvilgiu (jei randa nišą įsibrauti tarp jų pasinaudojant nesutarimais) - dažna  skyrybų bei naujų santuokų (teologiškai teisingu pagrindu :) stabdymo priežastis. 
     *** 
   2011.01.19. 
   //  Mūsų rankos kaip to vaiko, – nepakelia net mažiausio svorio, o mes jau norime Jo štangos… 
     *** 
  // Tikroji krikščionybė yra ne pastatų statymas, sistemų kūrimas ar asmeninių karalysčių įtvirtinimas. Tai netgi ne Bažnyčios lankymas... Reikia būti šviesos indu Dievo šlovei! 
     ***  
  // Gyventi šioje Žemėje reikia ne užsisklendus mūrinėse celėse (ir širdies), ir ne tam, kad nueiti į Dangų, o tam, kad pašlovinti Kūrėją! Kad jau dabar nugyventi pilnavertį, nuostabų ir pergalingą gyvenimą su Juo! 
     *** 
   //  Sako, kad ir ekstrasensai gydo...  ir išgydo. Ką į tai atsakyti?
        Iš vaisių pažinsite juos..  
     ***  
  Apie baimes...
   // ..Krikščionis, kuris nėra didvyris, yra kiaulė" - sakė Leon Bloy. Gi Raštas sako, kad nei šunys, nei vagys, bailiai ar žudikai į Dangaus karalystę neįeis (Apr 22, 15). 
      Ką tai reiškia ir kas tie šunys?.. Tai tie, kurie paragavę Dievo Karalystės šlovės ir tarnavimo Viešpačiui skonio - Kristaus malonės, vėl grįžta prie savo seno gyvenimo būdo - nuodėmių: pornografijos, narkotikų bei girtuoklystės, - prie tuščio ir betikslio protėvių gyvenimo būdo. Jei taip elgiamės, esame kaip šunys, kurie  suėda išvemtą skrandžio turinį... 
    Ar tokie galime patikti Dievui?.. 
     ***  
   // ,,Jeigu, pasiekę tiesos pažinimą, sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes..." (Hebrajams 10, 26). 
     *** 
   //  Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje. Ar tai reiškia boksą, kunfu, karate? Ne! Moralinėje jėgoje - minčių ir poelgių šventume bei skaistume. Kartu tai  ir mūsų kasdienis judėjimas viešoje erdvėje - pasaulyje: maldos gatvėse už ligonius, laimėtos sielos - atsivertimai bei žmonių išgijimai - stebuklai!!!
  //  Todėl išneškime už savo buto sienų Jo paniekinimą - taip mes nugalėsime pragaištingą komforto liūną bei nuolat kankinančias baimes ir abejones: ,,ir jie nugalėjo jį (baimės ir mirties autorių šėtoną) Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, net iki mirties" (Apr 12, 11). 
      Išvada. Pakaks virti savo sultyse! Išeiti pas Jį - į žūstantį pasaulį (Hebr 13, 13).
     ***  
   //  Žmonės pasaulyje ieško prieglobsčio. O mes tuo metu įnirtingai kovojame už savo teises ir vietą bažnyčioje, kai turime būti prieglobstis tiems, kurie pas mus prašo duonos.. Kiek kartų mes nuėjome pas mirštantį ar, galų gale, apkabinome kurį nors..? Tiesiog mylėjome, o ne pamokslavome?    
     ***  
    Apie Dievo kalbėjimą... 
   //  Ilgą laiką visuomenėje buvo paplitusi tokia nuomonė: jei tu kalbi Dievui, vadinasi meldiesi.. 
    O jei Dievas kalbasi su tavimi, tai jau šizofrenija..? 
     Tada ačiū Dievui už didžiuosius ,,šizofrenikus'', apaštalus: Petrą, Joną, Paulių ar Tomą Akvinietį, šv. Augustiną... 
    Beje, šios minties - apie Dievo kalbėjimą žmonėms - autorius toks T. Šašas (psichiatras) iš JAV. Tad jei koks šašas kam kliudo, galima jį ir nusikrapštyti...  
      ***
   //  Jei žmogaus ir Dievo santykiai būtų nebylūs, panašiai kaip šeimoje, kurioje vyras ir žmona nesikalba, tai tokioje šeimoje turėtume visišką chaosą ir sumaištį, pro kuriuos vos prasismelktų net mažiausi vilties spindulėliai. Panašiai būna tautoje ir visuomenėje, kai klausoma tik astrologių iš ,,Ozo" prekybos centro nesąmonių. Ir tada jau tikrai kad pakvimpa mirtimi... 
     ***  
  //  Šmeižtas nėra jokia naujiena tikintiesiems – ir ko tik neprisiklausai apie save ir kitus, jei nuoširdžiai myli Tą, kuriuo tiki ir seki, nors Jo ir nematyti. 
      ***  
  // Obelis nerėkia, kad ji teisi, kad veda obuolius, o ne kankorėžius. Ir Dievo tiesa dažnai tyli, o melas niekada neuždaro ryklės. 
      *** 
  // Žmonės mieliau tiki melu, negatyviais faktais, bet ne Tiesa. Ką bepadarysi... 
     ***  
   //  Išmintį pateisina jos vaikai (Mt 11, 19). 
     ***
  //  Apie žmogaus kritimą... 
    ,,Ar tu mane irgi laikai, kaip Markas Tvenas, sukūrusiu intrigą pramogai? Žmogaus nuopuolis – tragedija, kokios nelinkiu niekam“. 
     Kas pasakė šituos žodžius? Tėvas, kas daugiau. Kam pasakė? Koks skirtumas kam ar iš kur žinia, svarbu kad iš Dangaus. 
     *** 
  //  Tiki, kad yra vienas Dievas? Ir gerai darai. Bet... velniai (demonai) irgi tiki ir dreba (Jokūbo 2, 19). Kuo mes skiriamės nuo netikinčiųjų?  
      Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs?! (Jokūbo 2, 20).  
      Išvada?  Žygiais, o ne žodžiais, mes Tėvynę mylim..  
     *** 
  //  Apie išdidumą (sveiką savigarbą)...  
      Savigarba be nuolankumo - puikybė. Nuolankumas be savigarbos (sveiko išdidumo) - vergės Izauros kančios to paties pavadinimo seriale... 
      *** 
2011.01.20. 
   //  ,,Blogio triumfui reikia tik vieno – kad geri žmonės nieko nedarytų“. (Edmundas Burke). 
     ***     
  //  Nuolatinis ir įkyrus klausimo ,,kodėl" uždavinėjimas veikia žmogų ,kaip oras balioną – didina išdidumą, kol galiausiai tiek išpučia, kad nori nenori įvyksta...
     ***  
   //  Skaityti Bibliją be Šventosios Dvasios, tai tas pats, kas saulėtą dieną stengtis be teleskopo įžiūrėti žvaigždes arba skaityti ,,Mobį Diką" kaip vadovėlį banginiams gaudyti...
     ***  
   //  Dvasinis pasaulis kompiuterizuotas nepalyginamai labiau, nei mes galime įsivaizduoti.. 
     ***  
  //  Žmogus vienintelis Žemėje yra dvasinė būtybė. Visos kitos sielinės... 
   //  Bet... ir  žmogus  ne vien tik dvasinė būtybė, bet dar siela (jausmai, protas ir valia) ir kūnas.
     ***  
    //  Erudicija žinių bagažas (lagaminas), o charakteris bagažo šeimininkas. Svarbu kaip elgiesi su lagamino turiniu kelionės metu. 
     *** 
   Dar kartą apie baimes...  
   //  Kontrolė yra baimės forma, kylanti dėl nesaugumo. Bet įdomiausia, tai formos, kaip ji veikia (save gina):
     a) manipuliacija (dantų užkalbėjimas);
    b) agresija – žodinė (apkalbos, šmeižtas) arba fizinė, nelygu kas oponuoja ar ko bijoma - kokia svorio kategorija..  
     *** 
   //  Visų baimių (fobijų) šaknis mirties baimė!
     *** 
   //  Dar viena baimės forma – šalinimasis: žmonių, situacijų.. 
   Arba priešingai – perfekcionizmas. Išmaldautas dėmesis... Nepaaiškinamas noras visą laiką būti dėmesio centre. 
       Žmonių atžvilgiu perfekcionizmas vadinamas pataikavimu arba liaudiškai – padlaižiavimu.. 
    Perfekcionizmo šaknys yra Kaino sėkloje. Pavydas atneštai Abelio aukai.  Arba kitaip konkurencija...  
     Gi Dievo atžvilgiu perfekcionizmas neturi ateities. Turėtume suprasti, kad Jis – mylintis Tėvas ir myli mus besąlygiškai! 
      Jo meilėje nėra jokio pragmatiškumo: ,,aš Tau, Tu man..." Dievas ne diktatorius! 
         Jis – Tėvas. Gera turėti tokį Tėvą! 
      ***  
  2011.01.21. 
     ***   
   //  Evangelija yra antgamtinė žmonių ir tautų gyvenimus keičianti jėga. Imkim ir skaitykim, dabar Biblija ant puikaus popieriaus, vertimai iš graikų ir hebrajų kalbų. Bet ne… 
      Vėl klimpstam į pseudotautinę savimonę su pagoniškais labirintais ir raganiška trobelių ant vienos kojos teologija ant pagonybės liūno kranto.

     ***    
    //  Daugelis sako: ,,aš žinau..."  Bet išsigelbės ne tie, kurie žino, bet tie, kurie daro tai, ką žino! 
     *** 
  // Dievo vaikai neklausinėja ar vogti, meluoti ir paleistuvauti – nuodėmė… Kodėl neklausinėja? Atsakymai įrašyti jų širdyse... 
     *** 
   //  Jei tu ne Dievo vaikas, tai kieno tu tada vaikas..? 
     ***  
    //  Saugokitės žmonių, kurie verbuoja jus ir ragina prisijungti todėl, kad „visi taip daro“. 
     *** 
  //  Kai kurių žmonių sužadintas kaltės jausmas yra gana veiksminga manipuliacijos priemonė! 
     *** 
   //  Išmintį pateisina jos vaikai.. 
      *** 
   //  New Age judėjimas visom keturiom skverbiasi į Bažnyčią, tad būtina susivokti, ką turi omenyje neatgimę iš dvasios žmonės, kai vartoja žodį Dievas! 
      *** 
   //  Krikščionis, kuris sugestijuoja neteisingą mokymą ar net dalyvauja proteguodamas nuodėmingą bei priešingą Kristaus mokslui literatūrą, pakliūną į Dievo priešo gretas. Negi manome, kad prisidėdami leisdžiant tokius okultizmo ,,klasikų" kūrinius, kaip ,,Urantijos knyga" ar V. Megre ,,Anastasija", o juo labiau studijuodami bei laikydami tokį dvasinį purvą namuose, sulauksime ramaus gyvenimo? Galų gale knaisojimasis po tokio lygio literatūrą ir yra vienas iš tų plačių kelių į pražūtį, apie kuriuos kalbėjo  mūsų Viešpats Mato Evangelijoje 7, 13. 
     ***  
   //  Viltis – užtikrintas sielos inkaras! 
     ***  
  //  Politikoje...  Religija bei asmens neklystamumo simbiozė gimdo autoritarizmą. 
       Bet tai nereiškia, kad šio dėsnio  negalima pritaikyti dvasiniuose tarnavimuose...
     ***    
   //   Tai Dievo pergalė, kai Jo žmogų priima visuomenė (nors ir sąlyginai, nes pakanka tų, kurie keikia, persekioja), juo labiau, kai jis išstoja prieš nuodėmę: kalba Biblijos – Tiesos žodžius tamsos apsuptyje arba gyvena pagal Dievo Dvasią. 
     Ir tik žmogaus pergalė, kai jis gerbiamas krikščioniškuose rateliuose. 
     *** 
2011.01.22.
     *** 
   //  Įrašas Dangaus knygoje apie žmogų nepalyginamai vertingesnis, nei Wikipedijoje..

      ***

 //  Žmogus, neturintis leidimo iš Dangaus bei nepažįstantis Kristaus kaip Asmens, bet ,,keliaujantis“ po dvasinį pasaulį, yra pavojingas ne tik sau, bet ir aplinkiniams!
       ***
  //  Okultizmas – tai kloaka, į kurią suteka purviniausios srutos  įvairiausių dvasinių mokymų ir religijų pavidalu, prieštaraujančių Kristaus mokslui. Tai, kad priesaga ir galūnė „izmas“, dar nereiškia, kad tai mokslas. Tai greičiau amatas patikliesiems kvailinti, na ir pinigams susižerti, o jei rimčiau, tai šėtono ginklų ginklas.
     ***
  //  Okultizmas – tai pseudo mokslinių doktrinų kratinys, savo esybe tikras pragaro darinys; tai forma, į kurią galima įpilti bet kokį turinį, bet dažniausiai dvasinius nuodus, kuriais nuodijama mūsų visuomenė!
     ***
   //  Okultizmas, tai srovė, neturinti nei apibrėžtos, įrėmintos vagos, nei krypties, todėl ir teka kaip nori, ir kur nori, lyg mistiška slidi ir nuodinga gyvatė, nuolat keičianti savo odą – formą. Beje, net gyvatė neturi tiek formų, kiek jų turi okultizmas. Galų gale okultizmas – visa tai, kas priešinasi sveikam protui, na ir Dievui!
     ***
   //  Visokie okultiniai – ezoteriniai „mokslai“,  tai mąstymas ir veiksmai žmonių, neturinčių jokios atsakomybės prieš visuomenę, kurioje jie gyvena, bei nebijančių Dievo, todėl nepergyvenančių už savo mokymų pasekmes!
     ***
   //  Okultizmas – tai neturinčių moralės normų žmonių „etika“, ir pagaliau – tai religija, interpretuojanti Dievo Žodį kaip nori, ir kaip jai patogu… Būtent čia ir slypi pavojus tiek įvairių  okultinių spąstų konstruktoriams, tiek galimiems jų gyventojams – melo tėvas stovi už viso šito, nes neutralumo, kurio taip kažkas viliasi – šioje žemėje nėra! Pangėjos diena, kurią švenčia pasaulis, yra dar vienas žingsnis, bandant atstatyti seniai nugriautą pseudo ,,taikos“ Babiloną!
      *** 
  //  Lobis todėl ir vadinamas lobiu, nes nėra perkamas, bet randamas. Tas lobis, tai ramybė su Dievu. 

   ***  
2011.01.23. 

     *** 
   // Užuot mylėję tą, kuris gal būt to vertas, mylėkime tą, kuris neatrodo vertas..  
     *** 
   //  Dievo baimė yra išminties pradžia. O protas? M. Liuteris sakė, kad protas pirmoji velnio paleistuvė. 
     Laikantis save protingu (eruditas) žiba tik savo ir kitų akyse, bet būtent išmintis apsaugo žmogų nuo įvairių pinklių bei akivarų jo gyvenimo kelyje! Ką renkiesi tu..? 
      Pagaliau Dievo baimė bei išmintis renkantis kelius mus ir išlaiko siaurame Viešpaties kelyje.. 
      Gi protas nuolatos nuolat ieško plataus kelio, kuris veda į pražūtį.. Ir nuolatos racionalizuoja Dievo išmintį, priešpastatydamas Dvasios apreiškimams savo  rebusus bei įvairius kodus.. 
      Ne ,,Da Vinčio kode“ yra atsakymas į begalinius žmogaus ieškojimus bei Tiesos racionalizacijas, bet Adomo nuodėmėje. O visų užkoduotų rebusų bei klausimų raktas yra Meilė, kuria atrakinami bet kokie kodai ar užrūdijusių širdžių spynos. 
     ***   
   //  Žmogus ne vien tik dvasinė būtybė, bet dar siela (jausmai, protas ir valia) ir kūnas.
     ***   
2011.01.24.   
     ***
  //  ,,Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisias angelais" (Morkaus 8, 38).
      ***   
  //   Klausimas: ,,...kaip žmogus galėtų išgelbėti savo sielą (gyvybę amžinybei)?!"
       Atsakymas: ,,...kas nori išgelbėti savo gyvybę (savo sielą ir savo autoritetą kitų akyse), tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės" (Morkaus 8, 35).
      *** 
    // Bet... Rizika rizikai nelygu. Todėl bet kas, kas rizikuoja (skelbdamas Evangeliją), t.y. rodo iniciatyvą, yra ne tik neprotingas žydų kultūros mylėtojas, bet ir pavojingas ,,mums“ asmeniškai, tad reikia jį neutralizuoti arba pademonstruoti sielos turinį – jausmų gamą: pyktį, pavydą, išdidumą, puikybę, neapykantą, o jei nėra galimybės susidoroti fiziškai, – režimas nepalankus ar svorio kategorija ne ta, – bandoma padaryti iš tolo žodžiu arba žvilgsniu.
     *** 
  //   Lietuvoje kaip niekur kitur veikia totalitarinis palikimas – jei turiu galimybę pirmuose puslapiuose išsibambėti raštu, būtinai pasinaudosiu – pirmųjų sekretorių palikimas tebėra gajus. 
      Ko linkime vienas kitam, ko mokome? Ar darome tai mylinčia širdimi, ar pakeltu balsu, tegul ir per atstumą? Ir ar ne sielos ligos pasekmės yra kai kurie prieš tai išvardyti žmogaus bruožai? 
     ***  
   //   Protiniai aukšto, bet neapvaldyto intelekto žmonės savo kalbomis ir toliau ves kitus į paklydimą, nes dvasios apreiškimo jie neturi: ,,Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo Dvasios, nes jam tai kvailystė; ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. O dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį“ (1 Kor 2, 14–15).
     ***    
2011.01.25. 
     ***
   //  Nuo to, ką pamokslaujame ir priklauso moralė tų, kuriems pamokslaujame. 
   //  Mes esame kare, kuriame kiekvienas neatsargus žingsnis gali mums kainuoti labai daug, o kartais net gyvybę.. Ir net amžinybę... 
     ***  
   //   Ar staltiesė pati išsilygina.?
  //  Ar degutu balinama vestuvinė suknelė.?  Ar bevandeniai debesys gali pagirdyti sausros nualintą žemę.?
   //  Tai juo labiau, bedvasiai žmonės – ar jie gali vesti tautą į dvasines ir ekonomines aukštumas..?
     ***  
2011.01.26.
  //  Spaudimas ir prieštaravimai yra ženklas, kad einama teisingu keliu. Tai tinka ir valstybei, ir žmogui. 
     ***  
  //  Niekada nieko vertingo nebuvo sukurta be išorinio ar vidinio spaudimo. Esame ne civilizacijų kare, bet paskutiniųjų laikų galutiniame mūšyje už žmogų. Ir gan keistas būtų mūšis, jei ,,kartais“ nejaustume spaudimo, nerimo ar nusivylimo... 
     *** 
  //   Ramiausiai miega tie, kurie nenori nieko ar pasiekę tariamą savo galimybių ribą ilsisi.
      ***
  //   Daug kas mūsų gyvenime taip pat prasideda praktiškai nuo nulio ir dažnai lydint abejonėms. Keliaujant taku į sėkmę visuomet sutiksim bent keletą nesėkmių. 
     ***
 //  Daugelis, kada kalbama apie krikščionišką tikėjimą, sako: ,,nebuvo jokio Jėzaus... Aš netikiu šitom pasakom". 
    O jei keikti žydus, tai: ,,juk žydai nukryžiavo Jėzų..."
      ***  
  //  Ateistui: ,,Kaip materija gali sukurti dvasią?" Materialus  dvasinį?..
     *** 
2011.01.27.
     *** 
  //  Kai kurie žmonės, kad pasijustų dideli ir svarbūs, iš aukšto žiūri į tuos, kurie neturi pinigų, lėtai mąsto, o gal neatitinka jų intelekto sampratos...
     *** 
2011.01.29.
     *** 
   //  Kaip nesveika širdis išverčia vyrą - galiūną, nežiūrint kokia jo fizinė galia, kaip mažas vairas užplukdo ant seklumos megą-laivą, taip ir nedidelis liežuvis niekais paverčia dažno gyvenimą.. 
  //  Esi ten, kur esi, dėl to, ką kažkadaise iškalbėjai į savo gyvenimą.. Ir gal net - ko neiškalbėjai..   
     *** 
 2011.01.30.  
     ***    
  // Kūniškas žmogus bando pakeisti pasaulį (aplinką), kad pasikeistų žmogus.. 
     Gi dvasinis siūlo pasikeisti žmogui, kad pasikeistų pasaulis... 
     *** 
  //  ...Stengtis pažinti ne tiek Viešpaties knygą, kiek knygos Viešpatį.. 
     ***
 2011.01.31.
      ***  
  // Vienas priešrinkiminės kampanijos teiginių: ,,Politinių partijų vadovai pakankamai šviesūs žmonės.." 
      Buvo iš ,,šviesūs" viduramžiai...
      *** 
  //  Daug statant pasaulyje širdis gali lenktis į tą pasaulį, bet mūsų širdis turi likti Dievo akiratyje. 
     *** 
  //  Ar gali žemiškosios taupyklės (dažniausiai kiaulės formos) prilygti dangiškoms..
     *** 
 //  Gyrius ir garbinimas priešo atakas paverčia saldaus vandens šaltiniu, kuris atgaivins mus išdegusiame raudų slėnyje.. 
     ***  
 //  Kartais sutikimas (net širdyje) su Viešpačiu dėl kryžiaus, nebūtinai medinio atveria Dangaus vartus palaiminimams ar parodo gaires ir ženklus kelio kryptyje į galutinį tikslą...  
     ***   
  //  Kai mumyse išryškės Viešpaties bruožai, kova bus baigta mūsų ir mūsų artimųjų  išgelbėjimui.  
*** 
2011.02.02
     *** 
  //  Tam, kuris stipresnis, tenka didesnė atsakomybė.. 
     *** 
  //  Vienybė – tai ne vienodumas. Būrimasis į bendruomenes, sąjungas, sandraugas dėl bendro darbo – sveikintinas noras. Bet kaip visa tai skausmingai pažįstama. Buvo komunizmo statymo laikai – viskas bendra, nieko savo, diktatas ir savo nuomonės neturėjimas, ar tokių darinių individui reikia? Pavianai taip pat turi bendruomenes… 
     ***  
  //  Šiais laikais nuo suvedžiojimo bus išgelbėti ne tie, kurie pažįsta tiesą, bet tie, kurie Tiesą myli. O mylėsime tiesą tada, kai ji pasieks mūsų širdis. 
     ***
2011.02.03.
     ***  
   //  Kai mumyse išryškės Viešpaties bruožai, kova bus baigta mūsų ir mūsų artimųjų  išgelbėjimui. 
     *** 
    Nuodėmė...  
   //  Dar apie kritusio žmogaus širdies „produkciją“ – nuodėmes, blogus veiksmus ir darbus: prisigėrimus, muštynes, prievartavimus, žudymus ir t. t. Šie veiksmai, tai ne nuodėmės – tai mūsų nuodėmingos prigimties, kuri tūno mumyse pasireiškimai arba išoriniai ženklai – didesni ar mažesni, drąstiški ir ne labai...
       „Bet dabar Jis (Kristus) vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę“ (Heb 9, 26).
       Atkreipkite dėmesį, kad Raštas nesako „nuodėmes“. Nuodėmės – tai neteisingi poelgiai arba darbai. Čia sakoma „nuodėmę“, turint galvoje visų žmogaus neteisingų poelgių priežąstį – nuodėmingą prigimtį.
       Kaip tai suprasti? Rodydami vienas į kitą bei kritikuodami tokias ydas, kaip girtuoklystė, ištvirkimas ir paleistuvystė bei visi seksualiniai iškrypimai, o taip pat melas ir vagystės, mes vaikome gaisro dūmus! Kai reikia gesinti ugnį…
   //  Ugnis – tai nuodėminga žmogaus prigimtis. Gi dūmai, tai tos prigimties rezultatatas, prieš tai išvardytos ydos – nuodėmės. Tad jas kritikuodami, kovodami su jomis žodžiais, mes kovojame su pasekmėmis, bet ne su priežąstimi. 
   //   Įvairios TV laidos, išjuokiančios visuomenės elito „nuodėmes“, tai patyčių „šou“ arba nusidėjėlio, esančio vienoje ekrano pusėje baksnojimas pirštu į kitą tokį patį anapus ekrano... Laidose pašiepiami elito nusižengimai yra ne kas kita, o vidinės prigimtinės nuodėmės inspiruoti darbai ir darbeliai...
      Taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą grįš Jo laukiančiųjų išgelbėjimui (žr. Heb 9, 28).
       Kristus pasiėmė ne tiktai mūsų nuodėmes (netinkamus poelgius ir darbus). Jis apskritai prisiėmė mūsų nuodėmę (nuodėmingą žmogaus prigimtį).
      Jeigu Kristus būtų paėmęs tik mūsų nuodėmes, mums tai nebūtų naudinga, nes mumyse pasiliktų sena nuodėminga prigimtis ir mes negalėtume pakeisti savo nuodėmingo elgesio. Mes pasiliktume tokie patys, kaip ir anksčiau. Bet kai Jėzus savo auka sunaikino nuodėmę, kartu Jis padarė tai ir mūsų nuodėmingai prigimčiai, vertusiai mus nusidėti. Ir atliko Jis tai vieną kartą visiems laikams. Atlikta! 
     ***  
2011.02.04. 
     ***   
   //  Atėjo laikas keisti saikus kas duodavo šaukšteliais, lai duoda samčiais. Sėkim ir dar kartą sėkim į kitų gyvenimus: gailestingumą, meilę ir kartas nuo karto savo finansus! 
     *** 
2011.02.06. 
     ***

  //  Evangelijos skelbimas Dievo Žodžio pamokslavimas yra Dievo skeptras, vainikuojantis bet kokį kitą darbą šioje Žemėje tai yra visų pasaulio kalnų viršūnių viršūnė.
     *** 

  //  Vienam lobis perlas, kitam musė ar vabalas kūdroje. Nelygu,  kokios vertybės terpėje, kurioje randiesi... 
     ***  
  //  Krikščioniui reikia gyventi taip, kaip gyveno Antiochijos krikščionys.. Būti Kristaus sekėjais, tada nebekils noras spjaudyti į šulinį, iš kurio kažkada gėrei... 
*** 
  //  Sąžinė arba tyli (miega pas kai kuriuos), arba graužia.. Jei žmogus praeityje buvo sužeistas, ar jo poelgiai buvo neteisingi, tai jis  arba atgailaudamas keičia savo kelius ir, atitinkamai, poelgius, arba puola tuos, kurie jį įskaudino ir prieš kuriuos jaučiasi nusikaltęs... 
     Viską inspiruoja kaltė, o kaltė baimės pusserė.
     ***  
  //  Viešpats Avinėliu jau buvo, dabar Jis Judo giminės liūtas, (Apr 5, 5).
     ***   
  //  Paskui Avinėlį seka avelės, o paskui liūtą liūtai..   
     *** 
  //  Žuvis genda nuo galvos, arba kas pilama ant galvos, nuteka ant viso kūno. Įkūrėjo moralinės vertybės, ar tai būtų sąjungos pirmininkas, ar valstybės prezidentas, ar religinės bendrijos įkūrėjas, persiduoda aplinkai. Lyderių asmeninėmis moralinėmis vertybėmis yra grindžiami valstybės, sąjungos ar organizacijose esančiųjų santykiai, tikslai ir metodai jiems pasiekti.
     *** 
2011.02.11.
      *** 
  //  Ateina laikas, kada tie, kurie žudys brolius, manys, kad jie tarnauja Dievui (Jono 16, 2). 
     Štai Žodis jiems: ,,Jie bus vadinami atmestu sidabru, nes Viešpats atmetė juos!!! 
     ***  
  //  Daugelis pasaulio ,,izmų", tai nuodėmės racionalizacijos Atpirkimo tema. 
    Homoseksualizmas, marksizmas, feminizmas, ateizmas su darvinizmu priešaky bando bando savaip atkurti Atpirkimą arba kitaip sakant materija kuria dvasią!?! Kur logika? Argi gali materija sukurti dvasią? Ar materija pirmiau dvasios, ar dvasia pirmiau materijos..?!
   //  Atpirkimas yra įvykęs faktas. Atlikta!
     *** 
  //  Ką bendro turi dabartinė Bažnyčia su pirmąja Kristaus apaštališkąja? Bažnyčioje susirinkę kompiuteristai, lingvistai, odontologai  žodžiu, pasaulio vedančiųjų specialybių atstovai. Juos iškelia į lyderių pozicijas, jiems skiriamos pirmosios vietos surinkimuose.. 
    O juk turėtų būti apaštalų, pranašų, evangelistų surinkimai.. Bet ne dantistų, artistų ar muzikantų profesionalų...   
    Apaštalai net patarnaujančių prie stalų neskirdavo be maldos (Apd 6-2,3).
    Ir kaip šitie gali žinoti kas yra ir kur, jei jie negirdi Dievo? Kūniški, sieliniai krikščionys...  
     Bažnyčia, tai visų pirma atgimusių iš naujo, girdinčių Dievą žmonių susibūrimas.. 
     *** 
2011.02.12.  
     ***

  //  Joks šlovinimas nėra vien dainavimas ar grojimas...  Šlovinimas turi būti uždegtas pranašiško patepimo ugnimi... Šlovinimo lyderis, jei neturi pranašiško patepimo, tėra tik dainuojantis arba grojantis surinkimui ne daugiau. Taigi, lyderis, vedantis šlovinimą, turi būti pranašas arba turėti stipriai išreikštą pranašystės dovaną. Tai toks pateptasis, per kurį Dievas kalba kūnui, surinkimui apie tai kas yra ir tai, kas dar bus.. 
    ...Ir tik toks šlovinimas galingas griauti priešo tvirtoves bei nubrėžti Dievo strategiją  Bažnyčios dabarčiai ir ateičiai. 
      ***
  //  Dabartinė Bažnyčia ir daugelis lyderių stato vien tik sau, sau ir tik sau.. Pažinimas yra išpūstas ir visi tiek daug žino.. apie Dievą, apie meilę artimui..  
     Bet taip sako Viešpats: ,,išsigelbės ne tie, kurie žino, bet tie, kurie daro kaip žino!"
     *** 
2011.02.17.
     ***  
  //  Žmogiški santykiai ar socialinis gerbūvis nepanaikina to, ko baidosi mūsų siela.. 
     ***
  //  Meilė gali būti beprotiška, bet jokiu būdu ne idiotiška! 
     ***
  //  Ar mes gimėm tik tam, kad kovoti kūdroje dėl išlikimo..? 
     ***
  //  Tapti vizualiu krikščionimi ne taip ir sunku, nei tapti Kristaus sekėju širdyje. O tai jau visai kas kita... 
     ***
  //  Kodėl žmonės žudosi? Todėl kad juose nėra To, kuris didesnis už tą, kuris pasaulyje! (Jono 4, 4).
     ***
  //   Atėjo tas laikas, kada pjovėjas akimirksniu pasivys sėjėją...  
     ***
   //   Nota bene! Turinčius pranašo patepimą Dievas būtinai meta į šio gyvenimo pragarą... 
  //  Pažeminimas, ligos, operacijos, nepritekliai, net skyrybos šeimoje, bedarbystė priverčia kęsti badą ir šaltį, būti nesuprastam ir pažemintam artimųjų tarpe, tame tarpe ir įvairiais persekiojimo lygiais; pranašo išbandymai patikrina draugus ar net juos atima. Jiems parodomos žmonių ir valdžios daromos neteisybės! 
 // Štai apaštalo ir pranašo skiriamosios žymės, o jei norit ir regalijos... Tik ar jos matomos?..
      *** 
2011.02.21. 
     *** 
  //  Mes vieną dieną labai nustebsime, ką sunkiausią gyvenimo valandą pamatysime šalia savęs stovint ir mums padedant...
     *** 
2011.02.22. 
  //  Apie susilaikymą, norų transformacijąsublimaciją... 
    Žmogus turi pasižymėti tam tikra branda ir emocine sveikata, kad galėtų taikyti sublimaciją libido atžvilgiu. Žmogus privalo sąmoningai atsižadėti tam tikrų libido energijos panaudojimo būdų, privalo ryžtis frustracijai, ir tik tada visą energiją nukreipti aukštesnės kategorijos veiklai. 
    // Sublimacijos mechanizmo taikymas atneša naudos ir individui, ir visuomenei... 
 // Sublimacija yra gana veiksmingas sveikatą teikiantis mechanizmas, skatinantis konstruktyvius veiksmus...  bet su sąlyga,  kad nebūtų asmenybės pasidalijimo: 
     a) arba gyveni įsisąmoninęs savo kančią;
  b) arba (nuolat protestuodamas ir savęs gailėdamas) paverti savo gyvenimą sadomazochizmu. Renkiesi pats...
     *** 
2011.02.23.  
     *** 
  //   Už mintis žemiškuose teismuose neatsakome,  atsakome tik prieš Dievą.. 
     *** 
  //  Kas būtų, jei karo metu karininkams vadovautų jų žmonos... O ar ne paskutiniame didžiausiame (dvasiniame) visų laikų mūšio priešaušryje esame?..
     ***
  //  Įkūrėjo vertybės – ar tai būtų šalies aukščiausi valdininkai, ar valstybės prezidentas, ar religinės bendruomenės įkūrėjas, – persiduoda kitiems. Lyderių asmeninėmis – moralinėmis ir kitomis – savybėmis grindžiami organizacijoje esančiųjų santykiai, organizacijos tikslai ir metodai jiems pasiekti. Šie dėsniai galioja ir partijose. 
     ***
  //  Bet kuris sociologas patvirtintų, kad žmogaus pasaulėžiūrą nulemia jo įsitikinimai ir patirtis. Išankstinės nuostatos, ateinančios iš įgytos patirties, žmogaus elgesį lemia daug stipriau už bet kokią jam kalbamą tiesą. Todėl tik Dievo Žodžio pamokslavimas gali pralaužti išankstines klaidingų bei apgaulingų įsitikinimų barikadas ir pakreipti minčių eigą teisinga linkme.
      *** 
2011.02.27. 
     *** 
    //  Ne visose srityse reikalingas diplomas yra specialybių, kur pripažinimas galimas tik iš klausytojų, žiūrovų, ir jų pripažinimas yra svarbiausias. 
  //  Kam kulinarui diplomas? Kam dailininkui, rašytojui, galų gale dvasininkui unversitetinis išsilavinimas... 
     *** 
  //  Vardai.. Visų vargų ir bėdų visuomenėje esmė viena vardo nežinojimas arba neteisingas jo vartojimas, o dar blogiau (ne)sąmoningas atmetimas vieno vienintelio Vardo, duoto žmonėms po dangumi (Apd 4, 12).
     ***  
   //  Viskas šiame pasaulyje seniai įvardyta.. O už to, kas neįvardyta, dažniausiai stovi viliojanti dvasia, kuri plačiu keliu gali nuvesti tik į pražūtį. Klaikią pražūtį...  
     ***   
   //  Visuomenėje tarpstančios nuotaikos protėvių gyvensenos ilgesys, jų tariamų vertybių išaukštinimas net tūkstančius metų atgal  nekrofilinės.. Nekrofilija  tai gyvenimo neigimas, mirties kultūra. Gi biofilija  gyvenimo teigimas.   
  //  Kur gali nuvesti liguistas praeities ilgėjimasis? Niekur, švelniai tariant... Protėviai juk mirę! Šaukiesi protėvių dvasios, šaukiesi savižudybės demonų. Tai ir veda žmones prie savižudybių, nes protėvių ,,dvasia", tai konkreti mirties dvasia! O kas yra mirties autorius, žiūrėk Jono (10, 10). 
     ***
 2011.03.08.     
     *** 
  //  Leisdami vešėti savo egoizmui, geismams ir neteisingiems potroškiams, nebepastebime epochos pavojų, kurie šiais, paskutiniaisiais laikais itin ryškūs!
     ***  
  //  Nesiruošiu visą gyvenimą, sėdėdamas kokioj nors kūdroj, kovoti dėl įtakos sferų su jos gyventojais...  
     *** 
  //  Kai kurių dvasininkų rankose Biblija,  lyg granata vaiko rankose...   
     *** 
  //  Visuomenės elitas... Dvasinis elitas... Nuo ,,elito'' kilęs ir žodis ,,elitarizmas''. Užsisklendimas savyje, įvairiuose rateliuose kavos gėrimo, siuvinėjimo, turtuolių (milijonierių), apkalbų ir t. t. Elitarizme homoseksualizmo ištakos.. 
    Elitarizmas veda į  dvasinį homoseksualizmą... O kadangi visko pradžia  dvasiniame pasaulyje, tai... išvados aiškios.  
     ***  
  //  Visos religijos yra informatyvios, bet tik Evangeliją sudaro žinia plius veiksmas, lydimas žinios... 
     *** 
2011.03.28. 
       ***  
  //  ,,Pati pavojingiausia ir dažniausiai sutinkama pagonybės forma yra karingas sekuliarizmas, bandantis iš viešosios erdvės eliminuoti bet kokią krikščionybės įtaką. Nuolat susiduriame su pastangomis palikti mums, tikintiesiems, teisę praktikuoti tikėjimą tik savo namuose ar bažnyčioje, bet jokiu būdu nesireikšti viešumoj, kad tik nebūtų skelbiama evangelija'' – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.  
     ...Sakyčiau, kad karingasis feminizmas ne prasčiau atspindi neopagoniškų kelių viražus. 

     *** 
  //  Maža to... Bažnyčiose sukontroliuoti lyderiai vadovauja tokioms pačioms kaimenėms. 
     Kelios moterėlės agresyviai nusiteikusios,  pilnos pagiežos už nenusisekusias santuokas, be to, dar ir neapipjaustytos dvasioje ir t. t.  – savo liežuviais bei tariamai svarbia veikla: grindų plovimo ar moterų tarnavimo, kuriuose vien apkalbinėjama ir mokomasi būti nepaklusnioms bet kokiai vyrų valdžiai, laiko tokias bendruomenes įtampoje, sukilimo dvasioje bei chaose, manipuliuodamos visais savo arsenale turimais ginklais: moterišku žavesiu, pavydu, kurį dažniausiai lydi intrigos, bauginimai (Jezabelės dvasios repertuaras), nepriklausomybė, panieka vyrų valdžiai bei įvairūs kiti manipuliacijos būdai, kuriuos lydi nesutarimai ir galiausiai,  tų bendruomenių skilimas... 
    O bendruomenių lyderiai, paveikti nesveiko džentelmeniškumo, vaikšto kaip povai nei suprasdami, nei norėdami suprasti, kas vyksta...
     Vis dėlto teisus buvo M. Hovardas, sakydamas, kad ten, kur įsivyrauja moterų valdžia, prasideda intrigos su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Su retom išimtim...
     *** 
2011.03.30. 
     *** 
   //  Krikščionybė nėra vien daiktavardžiai... Krikščionybė labiau –  veiksmažodžių, bet ne daiktavardžių, terpė. 
     *** 
2011.04. 08. 
     ***
    //  Šių laikų krikščionybė šalyje kol kas, dalinai dėl dabartinio daugelio itin pamėgto komforto grynai parazituojanti. Gatvės tuščios, žmonės depresuoti eina į pražūtį, o sakyklų bei krikščioniškų tupyklų mėgėjai nepajudins ir mažojo pirštelio, kad kažką padarytų dėl savo artimo, dėl Kristaus  viskas sau ir tik sau, bet nieko  kitam... 
     ***  
  //  Iš tiesų šėtonas nėra kūrėjas... Kiekviename amžiuje jis naudoja tas pačias dekoracijas. Jei šalis atgavo laisvę, – kad tai Dievo dovana, manau, niekam nekyla abejonės, – velnias laisvės Samsonui būtinai siųs savo Dalilą, nes ten, kur jis nieko nebegali, siunčia moterį...
     ***  
2011.04.11.    
     ***
  //  Bažnyčioje seniai susiniveliavo tarnavimai tie kurie turėjo būti verslininkais, tapo pamokslininkais, o tie, kurie patepti būti Žodžio tarnais  arba išvyti iš bendruomenių, arba užsiima verslu... 
    Tad atėjo laikas, kai viskas turės atsistoti į savo vietas priimti kas kam pridera... Kam garbę, kam finansus, o kam  teismą... 
     ***
2011.04.15. 
     ***
   //  ,,Tegu tavo protą užpildo Dievo šlovė ir sielų gelbėjimas, o ne pajamos ir turtas. Saugokis, kad tavo namai nebūtų išpuošti daugiau nei tavo siela, labiau už viską rūpinkis dvasinės tvirtovės statyba" - Janas Husas.
     *** 
  //   Nepaniekinkim žmonių be vardo, nes Viešpats suteikia vardus..
      *** 
2011.04.17. 
      *** 
  //   Turime turėti teisingai suformuotą charakterį, kuris yra mūsų dvasios seifo užtikrinta spyna saugus garantas. 
      Kitaip neatlaikys seifo varžtai ir varžteliai... 
      ***  
 2011.04.03. 
     ***  
   //  Lietus lyja ant visų, tik vieni nuskęsta potvynio metu, o kiti – ne...  
     ***
  // ,,Bendruomenė gali būti be lyderio, bet lyderis be bendruomenės – ne" (V. Adamkus ,,Šių dienų lyderystė''). 
     ***
2011.04.25. 
     *** 
  // Šių dienų Kristaus sekėjams: ,,Nė iš vieno nespauskite pinigų, neįdavinėkite norėdami pasipelnyti, tenkinkitės savo alga" (Lk 3, 14).  Viešpats ne prieš kariuomenę ir šalies gynybą - evangelizaciją!  
     ***  
2011.04.27.
     ***  
   // Bažnyčia, tai tokių žmonių darinys,  kurie nesėdi tarp keturių sienų, bet gyvena su tais ir gyvenime tų, kurie už jos sienų kenčia. 
     ***
2011.05.08. 
     *** 
   //  Tamsa pakeičia šviesą tik tada, kai ši užgęsta ar yra sąmoningai užgęsinama... Šviesa yra virš tamsos, taip kaip Dievas yra virš visko ir viskas yra Jame. 
     ***  
  // Ne plečiant teritorinį vientisumą (arealą), ateina tautos (bendruomenės) vienybė, bet jau esanti vienybė užtvirtina teritorinį vientisumą ir padidina valstybės (bendruomenių) apimtį.  
     ***  
  //  Visgi aukštesnis už Dievo įsakymus pasilieka Jo prašymas: tikėkit Mano Sūnų... 
     ***
2011.05.22.  
     *** 
  //  Romumas iš esmės yra teisingas požiūris į save, pasireiškiantis pagarbia laikysena ir elgsena su kitais...
      Žmogus, kuris yra tikrai romus, yra tas, kuris tikrai nustebęs, kad Dievas ir žmogus gali galvoti apie jį taip gerai, kaip galvoja, ir elgtis su juo taip gerai, kaip elgiasi! (Dr. Lloydas Jonesas). 
     *** 
  //  Esminis skirtumas tarp religijos ir tikėjimo tas, kad religija vis akcentuoja baimę - kas bus jeigu bus... 
     O tikėjimas daro žingsnius iškeldamas tokį motto - jei kas ir bus, Dievas pavers tai į gerą! 
     ***  
       //  Apie skausmo dovaną sugniuždymą... 
    Kai skausmo dovana (situacija) priimama dėkinga širdimi, ji tampa dieviška sėkla!!! 
     Kai sugniuždymas priimamas su grūmojimu ir neapykanta Dievui tai tampa šėtoniška sėkla...
    Taip tampame arba kviečiais, arba raugėmis! Grūdais arba pelais...  Avimis arba ožiais...
     Štai paskutiniųjų dienų šventųjų lakmusas, padėsiantis atskirti kviečius nuo raugių... Šis supratimas, kaip priimti įvairias situacijas, daugeliaui padės užsigrūdinti ir nekristi kovose! 
     Šis lakmusas: tai, kas yra tavo širdyje, ir apspręs visą likusį tavo gyvenimą... 
    Todėl pervėrus širdį būtina: išstovėti, priimti ir įsisąmoninti pamoką dėkinga širdimi!!! 
     Galų gale tai būtina išlikimui! 
    Ir tik tada, po visų šių išbandymų, tavyje suspindusi šviesa keis aplinką! 
     ***  
2011.05.27. 
    ***
  //  Priešo jėgų bei veikimo būdų žinojimas, kaip ir kontaktinėse kovose (beje, jos kenkia sąnariams), padeda išvengti nemalonių pasekmių.
   Šėtono demonai, kurie yra esantys, galingi, atkaklūs, įtikinantys, punktualūs, numatantys išsisukinėtojai, yra labai produktyvūs. Jie stengiasi kuo geriau atlikti savo darbą ir tai jiems gana gerai sekasi. Piktosios dvasios turi hierarchiją (žr. Efeziečiams 6, 12), be to yra punktualios, tikri savo srities profesionalai ir specialistai, turintys ypatingą užduotį, gautą iš savo nenuilstančio vado jo pasitarimų kontoroje.

   O štai (dar kartą) kai kurios dvasių veiklos sritys: paleistuvystė, narkomanija, homoseksualizmas, alkoholizmas, pedofilija, skyrybos šeimose, smurtas visuomenėje, visi lytiniai iškrypimai. 
    Taip pat okultinės praktikos: astrologija, Kabala, virgulės – pseudo bioenergetika, būrimai Taro ir Lenormand kortomis, Rytų religijos, joga, Reiki, numerologija.
   Reiktų paminėti ir tokias pagoniškas apeigas, – kurias ypač propaguoja šiuolaikiniai pseudo pagoniški judėjimai, – kaip šokinėjimas per degančius laužus, vaikščiojimas per įkaitintas žarijas – šiomis apeigomis bedievės tautos pašvęsdavo vaikus ir jaunimą demonų dvasioms: ,,Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų (būrėjų), nei ženklų aiškintojų (astrologių), nei kerėtojų (hipnozė), nei burtininkų...“ (ST, Pakartoto Įstatymo 18, 10). 

     Toliau Rašte minimi žyniai ir raganiai, deja, taip pat rado tautoje analogų – krivių ir šiuolaikinių žynių pavidalu. Deja, tautą taip pat ėda ir tūkstančiai prietarų, kurie yra ne kas kita, o baltoji magija.
    Taip pat ir Naujojo Amžiaus (NEW AGE) gydymo metodai, tokie kaip akupunktūra ar akupresūra, siekiantys atverti bei nukreipti energijos tėkmę kūne gydymo tikslais; kinestezija (Applied Kinesiology), pagal raumenų būklę nustatanti kūno susirgimą bei energijos tėkmės sutrikimus.
    Tarp jų yra ir įvairūs diagnostikos metodai, lyg tai nustatantys ligą, bet tai – viso labo imitacija. 

       Folio, Vega–test metodai, atėję iš tų pačių Rytų. Prieš tai paminėti metodai lyg ir ,,nurodo“ ligos židinius, bet ar išgydo? O jei ligą ir nustato, po to vis tiek gydo medikai (o didesnė dalis pinigų jau išleista), valstybės aukštųjų mokyklų diplomus turintys specialistai. Bet ir jie turėtų pripažinti, kad pats geriausias gydytojas – Dievas.
     Čia nemažą neigiamą įtaką daro ir įvairūs naujai pasirodę pseudo dvasiniai centrai, kaip ,,Gyvenimas jūsų rankose“ ar ,,Kosmo centras“ ir kiti, kur susirinkę įvairaus rango sukčiai bei okultizmo propaguotojai net iš kitų šalių. Liūdnos mišios laukia tų, kurie įsipainioja į tokiuose centruose ar draugijose – mažų mažiausiai ligos šeimoje: sutuoktinių, o po to ir vaikų. Tad jei jau savęs negaila, tai bent jau vaikų pagailėkim!!!
   Iridologija – ligų nustatymas pagal akių rainelės pakitimus. Mokslinių tyrimų duomenys visiškai diskredituoja iridologijos praktiką. Rolfingas – atpalaiduojantis energijos blokuotes kūne masažuojant ar stipriai spaudžiant tam tikrus kūno taškus. Daugelis šių praktikų atėjo iš Rytų, ten pabuvojusių ir jas atvežusių asmenų dėka. Dėl to pacientai turėtų būti atsargūs rinkdamiesi netradicinius gydymo metodus, kurie yra dar ir moksliškai nepagrįsti.
   Tarp jų yra ir Tai Dzi Čiuan, visuomenėje bandoma įdiegti ,,sveikatingumo“ programa, dar viena Rytų mąstymo ,,dovanėlė“ mūsų civilizacijai, ,,dvasinės evoliucijos“ kelias link nušvitimo... Po šia fizinių pratimų, taip pat ir jogos skraiste slypi Rytų kultų, transcendentinės meditacijos ir reinkarnacijos dvasia. Žmonės susidomi pratimais, o po to ir mokytoju, kuris juos nuveda į dvasinius mokymus, veikiau okultinę nešvarą. Lyg negana dviračio, hantelių, elementarių fizinių pratimų rytais... 

     Analogiškai sąmonę veikia ir visokie Fengšui kabinetai, – tariamai galintys padėti sutvarkyti mūsų buitį – daoizmo kosmologijos ir filosofijos ,,perliukai“, lyg nepakanka virtuvėje ir apskritai – buityje, elementarių ergonomikos žinių – o ir nebūtina sudvasinti cepelinų gaminimo. 
    Tai Dzi Čiuan sveikatingumo programa, tai dar vienas pinigų ir smegenų plovimo kelias.
     ***
     O dabar dar prisidėjo ir artimų kaimynų iš Rytų dovanėlė  biorezonansinė diagnostika... Ligą nustato(?), lyg ir diagnozuoja, o ar išgydo?! Kam tada dar reikaligos Šventosios Dvasios dovanos, tikėjimas, Apaštalų darbai?.. Tai jau nebe tikėjimas, o jo imitacija, pakaitalai. O kas pakaitalų autorius, gal aiškinti nereiktų (Jono 10, 10). 

     Blogiausias variantas tikinčiojo gyvenime - tikėjimą pasidaryti pelnu... Ne vienas per tai krito. Dievas turi  pakankamai būdų, kaip atlyginti saviesiems. 
     Kuo mano paminėti būdai skirasi nuo finansinių piramidžių, kurios nustekeno ne vieną, ar taip praturtino, kad po šiai dienai negali atsigauti?.. Kai tikėjimas daromas pasilelnymo šaltiniu, tai nežada nieko gero. Galų gale, tai yra godumas arba gobšumas. Ir  ar ne tai buvo Judo kritimo priežastis?
    Už biorezonansinės diagnostikos sensus (priminsiu, kad valstybinės medicinos įstaigos diagnozuoja pakankamai kvalifikuotai, o besilankydamas ten, gali dar ir pasimelsti už ligonius bei paliudyti jiems Kristų) sumokami didžiuliai pinigai, o gydytis vis tiek tenka eiti pas gydytojus,  ir vėl mokami pinigai... 
    Biorezonansinė diagnostika yra pinigų plovimo instancija, tarpinė tarp valstybinės medicinos, - kuri yra Dievo aprobuota, - ir okultinių praktikų bei New Age. 
    Tai gudriai netradicinėje vietoje - ne Bažnyčios teritorijoje įsikūręs buvusių finansinių marketingų pakaitalas -  a la ,,Vilforta" ar ,,Herbalife" - tikinčiųjų pinigėliams plauti. 
   Kai norima ir geidžiama pelno bet kokia kaina, tada ir ieškoma įvairiausių netradicinių būdų... 

     Nereikia trumpinti Dievo kelių finansiniams palaiminimams gauti!!!
     *** 
   // Kai kurie mano, ,,jog maldingumas esąs pasipelnymo šaltinis''(5). Bet Žodis sako štai ką: 
      6) ,,Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. 
      7) Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. 
      8) Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti.
     9) Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo. 
    10) Visų blogybių šaknis yra godulystė. Kai kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybe kančių''  1  Tim (6-5, 11).  
     *** 
2011.05.29.  
     ***
   //  Pauliaus paminėtas maldingumas (tikrasis) neturėtų būti pasipelnymo šaltinis iš lengvatikų, prisidengiant tariamo moksliškumo skraiste... Žodis ,,maldingumas'' yra jo ir Viešpaties gyvo ryšio atspindys, dviejų asmenybIų - žemiškos ir dangiškos - bendravimo vaisius. Kaip Tėvo ir vaiko. Ar tarno, besidžiaugiančio supratimu, kad turi nuostabų Šeimininką...    
    O kitokie santykiai jau yra manipuliacija, familiarumo pradžia, kuris paprastai baigiasi nepagarba, neabejotinai peraugančia į kontrolę, kas yra burtininkavimas, šiuo metu ypač paplitęs nekonfesinėse bažnyčiose.
    Tikrasis maldingumas nėra religija, o šilti, asmeniški santykiai, kylantys iš meilės ir tarpusavio pasitikėjimo, kokius tik gali turėti vienas kitą gerbiantys...  
     *** 
2011.06.17. 
     *** 
  //  Sokratas ir kiaulė kvėpuoja! Ar abu vienodi?..
     ***  
  2011.07.09.
     ***   
 //  Meilė neveda prasižengimų buhalterijos!
     ***   
2011.07.19. 
     ***  
  //  10 Dievo įsakymų nėra viršesni už Tėvo prašymą: tikėkite Mano Sūnų... 
     Dėl 10 %.. Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų? Ar ne pats Jėzus pasakė: ,,Iš svetimųjų.''
Taigi vaikai laisvi (17-25, 26).
     Senojo Testamento tiesos yra apraizgiusios ištisas bažnyčias.. Malonė yra daugiau už teismą! O be to - 10 Dievo įsakymų vykdymas yra įmanomas tik Jame, Sūnuje.. Ir tai tik malonės reikalas, bet ne įsakymo. 

     *** 
2011.08.01. 
     ***  
  //  ,,Nedirbkite sau stabų nei drožinių, nestatykite savo žemėje statulų nei akmeninių atvaizdų ir jų negarbinkite, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas" (Kun 26, 1).
     Nota bene (atminkim)... Religija neturi nieko bendro su gyvu tikėjimu. Religija yra miręs dalykas. Ten, kur vyrauja religija, o ne gyvas tikėjimas Dievu, ten ir skurdas.       

     Būtent Evangelija labiausiai ir priešinasi religijai. Evangelija ir religija tarpusavyje tiek  sutinka, kiek pasaulio Sukūrimas ir darvinizmas. Evangelija - tai priešprieša bet kokiai stagnacijai, o jeigu norit, mirusiems, neturintiems ateities, dalykams.
       ***
     Viena galingiausių valstybių pasaulyje JAV todėl ir iškilo savo laiku, kad buvo pastatyta ant Dievo Žodžio pamato. JAV konstitucija 90 % remiasi Biblijos teiginiais, Dievo Žodžiu.
      Vakarų Europos dvasinis pakilimas - Reformacija - taip pat padėjo pamatus jos ekonominiam klestėjimui. 

     ***
     Galų gale ir Pabaltijo šalyse Estija pirmauja vien dėl to, kad yra protestantiška, t. y. ne religiška... 
     ...Šiaip ar taip, o Lietuva niekada ir nepažino nei Dievo, nei Jo Kristaus. Evangelijos pamokslaujamą žinią visados lydi ženklai ir stebuklai, demonų išvarymas, išgydymai ir žmonių gyvenimų kardinalūs pasikeitimai...

     Evangelija keičia žmonių širdis, o žmonės pakeistomis  širdimis geba pakeisti valstybę ir naciją.  
     *** 

2011.08.06.
     ***
  //   Ne visi Dievo generolai nešioja matomas regalijas... 
     ***
  //   Religijos pasekmė skurdas ir amorali visuomenė! 
     ***
   //  Daugiausia talentų randasi kapinėse ir bažnyčiose, skirtumas tik, kad vienur jie amžiams prarasti, o kitur vis dar neatrasti...  
     ***
   //