Daktaro Moro sala


       
            Apie užjūrio dovanėles... 

          
     Šiame pasaulyje daug pavojingesnė ne recesija, bet proto obsesija. Neseniai ES leido eksperimentuoti pačia pavojingiausia žmogaus egzistencijai forma – persodinti žmogaus ląsteles į gyvūnų audinius. Chimerų dauginimas? Ir taip, ir ne. Anglijos Parlamentas leido persodinti žmogaus lytines ląsteles kam ir kur nori. Jie jau pakeitė karvės DNR. Tokia karvė duoda keturis kartus daugiau pieno. Kažin kokia jo kokybė? 
     Noras modifikuoti viską ir visus, pvz., išvesti žydrų pomidorų veislę (gal dar avių ir, aišku, žmonių), kad ,,iš kažkur” tarp jų atsiradus raudoniems, žydrieji pomidorai galėtų apkaltinti, jog raudoni pomidorai – anomalija, jie neteisingi ir netikri. Nors raudoni pomidorai ir sako: ,,parašyta“...
      – ,,Kas?“ – rėkia žydrieji.       – ,,Kad pomidorai turi būti raudoni" - atsako anie...       Tai – didžioji vinis į Europos civilizacijos karstą. Daugiau kažin ar bereikia. Eksperimentuosim? Kiškianozaurus veisim, o po to Kunstkameroje auginsim? Ar žinot, kodėl kai kurios šeimos išnyko? Todėl, kad prakeikimas eina iš kartos į kartą, todėl ir uždaryta šeimos linija, uždraustas giminės genealoginis medis, kad nebedaugintų nelaimėlių skaičiaus, o mes norim dirbtinio apvaisinimo, kad monstrai gimtų?
    Nors… tebekalama ir daugiau vinių. Vien Č. Darvino atvaizdas ant penkių svarų sterlingų banknoto ko vertas, arba užrašai ant autobusų Londone: ,,Tikėtina, kad Dievo nėra...“ Buvo bandymas ir Vilniuje ant troleibusų užrašyti, tik tema buvo a la ,,Laisvę gėjams“.      Gruodžio 18 d. JTO būstinėje Prancūzijos iniciatyva buvo pristatyta ,,Deklaracija apie žmogaus teises, seksualinę orientaciją ir lyties tapatybę“. O čia net nekvepia homoseksualizmo dekriminalizavimu. Tik dar vienu bandymu įteisinti bjaurastį.      
     Na gerai, mat jį bala tą moralizavimą, gal tu netiki Biblija… 
     Bet savo vaikams juk nesakome ,,vok, ,,meluok ar panašiai. Nes tai bjaurios ydos. Jei skatintume vaikus taip daryti, pasmerktume juos mažų mažiausiai socialinei izoliacijai. O iš kur žinome, kad meluoti, vogti – negerai? Mokykloje moko, tėvai sakė ir Šventajame Rašte parašyta. Ten pat parašyta, kad homoseksualizmas – dar baisesnė nuodėmė. Tad jei leisime gėjams užsiimti savo ,,verslu“, atidarysime jiems duris į pražūtį. Argi tai humaniška? Tikrai ne. Visuomenė, leidžianti nekliudomai pražūti savo narių grupei, elgtųsi nusikalstamai.      
     Jei geras toks šūkis: ,,Neleisk girtam sėstis prie vairo“, tai geresnis būtų štai koks: ,,Neleisk homoseksualui žūti nuodėmėje“, pasakyk, ką dėl jo Kristus padarė! O ne gatvėje reklamas kabinėti apie vienodas homoseksualo ir heteroseksualo širdis. Tad būkime nuoseklūs ir šioje socialinėje sferoje – juk nenuolaidžiaujame savo vaikams iki beprotybės, leisdami jiems daryti viską ir visur? Negi tada gėjai ne žmonės? Žmonės, tik įnoringesni už vaikus, todėl ir reikia juos apsaugoti nuo pragaištingo hobio. Kodėl leidžiame šiai nedidelei, gal net 1% neapimančiai, visuomenės daliai eiti į pražūtį? Nemylime jų? Bet Dievas juos myli, dėl to negali būti jokių abejonių, bet šios nuodėmės Jis nekenčia labiausiai. Dėl jos jau buvo sudeginti keli pasaulio miestai.     
    Senajame Testamente, Kunigų knygoje, aprašyti štai tokie asmens higienos būdai, pvz., mėnesinių metu negalėdavai liesti moters. Negi senovėje žmonės geriau išmanė asmens higieną? O dabar? Tomponų reklamos per TV nuo ryto iki vakaro. Išsiliejus vyro sėklai būdavai nešvarus iki vakaro. O čia – homoseksualų orgijos nušviečiamos laikraščiuose ir nieko... Ir dar jaunimas verbuojamas į iškrypėlių klubus – bendri vakarėliai, kad po to užsikrėtę ta dvasia papildytų jų gretas. Ir visi tyli. Nebe failų formatai, bet falų.
    Tad didžioji vinis į Europos civilizacijos karstą įkalta, taip kaip sudaužomas šampano butelis naujam laivui atsišvartuojant ir palydint jį į kelionę, tik šiuo atveju – finalinė.
      Kas tą pirmą vinį nukaldino – Feuerbachas, Ničė ar Karlas Marksas – teroro tėvas? Kas užsakė Europos žūtį? Kas užbėgo į priekį ir iš anksto parašė nekrologą? Djordas Lukačas, P. Bjukinenas? Ne, tai padarė melo ir neapykantos dvasia. Juk tai ji kalba: ,,Europos Parlamente per daug krikščionybės... Koks jos vardas? Antikristo dvasia, štai jos tikrasis vardas. Suomių satanistinio įvaizdžio grupės laimėjimas Eurovizijoje, štai tikrasis – ne Hauso, bet daktaro Moro veidas.    
      Todėl Tiesos ir neapkenčia Europarlamentas. Veikiau ta dvasia už jo. Juk piktasis žino, kad jo laikas artėja į pabaigą, todėl ir kova tokia arši. Homoseksualizmas yra viena iš antikristo platformos atramų, ant kurios jis taikosi atsisėsti vietoj Kristaus, juk ir dabar kas kalba apie Kristų, yra labiausiai nekenčiamas. Liuteris pasakė: ,,prakeikta tebūna tokia meilė ir vienybė, dėl kurios Dievo Žodis turi būti paniekintas“. Vyskupas Latimeras, sudegintas ant laužo, sakė: ,,Vienybė privalo būti pagal Dievo Žodį, nes kitaip geriau karas negu taika“. Privalom grąžinti Kristaus vardą į deramą vietą ES konstitucijoje.     
     Įstojusios į ES Rumunija ir Bulgarija įsigijo daugiau autobusų, juose yra net kištukai mobiliems kompiuteriams… Bet ar tarpusavio bendravimui tai padeda? Jau dabar nuo intymių pokalbių detalių viešoje erdvėje ausys kaista...
      Kelionių daugėjimas – tai paskutinių laikų ženklas, bet ne progreso rodiklis. Daugiau nei prieš 200 metų Izaokas Niutonas sakė: ,,Artėja laikas, kai žmogus keliaus 50 mylių per valandą greičiu“.
    Skeptikas bedievis Volteras išjuokė Niutono pranašavimą ir pasakė: ,,Pažiūrėk į Niutono galingą protą, studijavusį gravitaciją. Pasenęs ir antrąsyk tapęs vaiku, jis ėmė studijuoti knygą, vadinamą Biblija. Rodos, tam, kad tikėtume jos absurdiškomis nesąmonėmis, mes turime patikėti, kad žmonijos pažinimas taip padidės, jog žmogus galės keliauti 50 mylių per valandą greičiu. Vargšas bukaprotis! Joks žmogus negali keliauti 30 mylių per valandą greičiu ir likti gyvas“.    
     Kelionės ir pažinimas – tai du svarbūs ženklai, kurių nematė jokia kita karta: ,,O tu, Danieliau, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir užantspauduok knygą iki laikų pabaigos. Daugelis bus pasimetę (bėgios šen bei ten), ir pažinimas vis labiau plis“ (ST, Dan 12, 4).
     Rumunija, Bulgarija, kaip ir Lietuva, Latvija ir kitos šalys su jų nacionaliniu turtu kai kam yra kaip akcijos, krizės metu superkamos lengvatinėmis sąlygomis. Arba patys parduodame – auksą, ne tik juodą, už grašius. O po to… Štai tas ,,po to ir yra kertinis klausimas. Kažin kur dabar yra Lietuvos auksas?           
    Valdoma demokratija garsiai rėkia, todėl ir girdima. Griovėjus veda neapykantos impulsas. Bet reikia meilės impulso vedamų žmonių. O gal egzistuoja civilizacijų problema? Nebent meilės ir neapykantos civilizacijos, dvi stovyklos, du poliai... Ne, ne civilizacijų karas vyksta, o jei taip, tai viena civilizacija – šviesos, kita – tamsos. Kaip tvirtina mokslininkai, pasaulyje nėra civilizacijų konflikto, o yra tik socializmo ir kapitalizmo konfliktas, kurį eskaluoja nenubaustas komunizmas, keičiantis savo veidą ir prisitaikantis prie besikeičiančių sąlygų.              Žmonės negali – net į negyvenamą salą pakliuvę – sukurti taikios visuomenės. Kodėl? ,,Musių valdovas“ neleidžia. Akcentai į matomą valdžią. Vadybininkų sindromas, kredencialų, regalijų troškimas. Bet yra ir nematoma valdžia.      
  Valstybių vadovai geriausi būtų tie, kurie tiki nematomu Asmeniu... Tokių valstybių gyventojai – patys laimingiausi, nes jiems nekyla problemų su nematomu Valdovu, be to jie visi motyvuoti, nes gyvena ir tikėjimu, ne vien regėjimu. Šis Asmuo neišnaudoja, nesavanaudiškai juos myli, todėl gyventojams nereikia nuolat keisti regimų vadovų... Arba dar blogiau – nukaldinti aukso veršį.  
     O ir regimi vadovai, patys būdami motyvuoti ir sveikai bijantys nematomo Valdovo bei mylintys Jį, dažniausiai randa teisingus sprendimus ir todėl valstybėje vyrauja harmonija.
     ***

      Apie vadovus, kad ir biblinius. Kodėl akcentas į Bibliją, o ne į Koraną? Apie Lietuvos istoriją lietuviai rašo tik gerai. Arabai taip pat. O žydai? Ar tai, ką sakė ST pranašai Ezechielis, Jeremijas, nedaro gėdos žydų tautai? Daro!       ,,...Žmogaus sūnau, ar matai, ką Izraelio namų vyresnieji daro prie stabų piešinių?  <...> ...pamatysi  dar didesnių bjaurysčių''.    
    ,,...Jis (Dievas) įvedė mane į Viešpaties namų kiemą. Tarp Viešpaties šventyklos durų ir aukuro stovėjo maždaug dvidešimt penki vyrai, nusigręžę nuo Viešpaties šventyklos į rytus, ir garbino saulę.          ,,Aš išliesiu ant jų savo įtūžį,  nesigailėsiu jų ir nebūsiu jiems nuolaidus. Nors jie garsiai šauksis mano pagalbos, neišklausysiu jų“ (Ez 8, 12–13.16.18).       O štai ką dar Dievas jiems ,,pažadėjo“ per pranašą Jeremiją už tai, kad jie garbino Dangaus Karalienę: ,,Aš darysiu jiems pikta, o ne gera; visi Judo žmonės Egipto žemėje žus nuo kardo ir bado, kol bus visai sunaikinti“ (Jer 44, 27).   
     Nieko sau atvirumas? Ir tikrai, kad plauką neglostantis... Izidė Egipte, Astartė – Dangaus Karalienė Izraelyje, Indijoje – deivė Devaki, Afroditė Graikijoje ir t. t. Tai demoniškų dvasių vardai, nukreipiantys žmoniją nuo Jėzaus garbinimo, atitolinantys žmonių sielas nuo išgelbėjimo. Beje, tai ir feminizmą skatinančios dvasios.      Nuo to laiko žlugo šešios imperijos. Dabar – septintosios laikas. Gamtoje lieka patys stipriausieji, sakė Č. Darvinas. Šventasis Raštas sako, kad lieka moraliausieji. Gamta nemėgsta tuštumos – kultai, savirealizacijos treningai, šarlataniški hilerių kursai, ,,Urantijos“ knygos pavidalo ezoterika kemšama žmogui; spiritistės – mediumės, rasistinės teorijos apie žmonijos dalį – atlantus kūrėjos J. Blavatskajos mokymai. Žmogus juk turi kažkuo tikėti. M. Gorkis vadino Leniną Mahatma. ,,Didžioji siela“, nukankinusi milijonus žmonių... 
     Gi ES leis airiams uždrausti abortus, jei Airija surengs dar vieną referendumą Lisabonos sutarties ratifikavimui. Kokio lygio manipuliacija! Karaliukų leidimas... Gal ir antram Kristaus atėjimui reiks prašyti leidimo pas kurį? Kur mes einame, kad leidžiame iš savęs taip tyčiotis?      O kur tu buvai, kai žmogų žudė? Nors ir morališkai. Po medžiu stovėjai?
     ***

        Apskritai šis pasakojimas ne apie supertiesias Europos morkas, bet apie jų vartotojus... nebūtinai kiškius. Ir ne apie ES–alos, atsiprašau, Sąjungos, žandarmeriją ar šalį, kurios sostinė pavadinta specifinių kopūstų vardu ir tos šalies kariuomenę, o apie mūsų Tėvynę – jau beveik be sienų, tėvų ir protėvių sampratos ir, svarbiausia, beveik be jokios moralės. Tauta kastruojama: išpjaunama lietuviška tapatybė asmens dokumentuose, kėsinamasi į nacionalinę valiutą, visaip teršiama kalba, moralinės vertybės, griaunamos valstybės sienos.    
    O ką galime įskiepyti savo vaikams štai taip mokydami... Kaip? Paskaitykim, kas rašoma apie gyvybės atsiradimą 7–os klasės Biologijos vadovėlyje: ,,Verčiame gyvybės istorijos puslapius. Nuo pat pradžių, kai dar nebuvo šviesos, tamsybėse lakiojo dvasia, panaši į karvelį. Tai buvo Dievas sutvėrėjas, kuris ėmė skirstyti pasaulio dalis. 
      Praskleidęs miglas, padarė į aukštį taką, kuriuo galėjo visur vaikščioti. Beeidamas nusispjovė į kairę pusę. Seilės nukrito ant vandens, kuriame pasirodė būtybė. Dievas jį pavadino Liucinu. Liepė tam Liucinui pasinerti į marias ir iš ten atnešti žemės sėklų. Liucinas tik trečią kartą panėręs atnešė jų pilną burną ir ausis. Dievas subarė Liuciną už gobšumą, o sėklas pasėjo – pradėjo augti jo pasėta žemė“ (Sakmė, užrašyta 1887 metais Raseinių apskr.).   
     Tokiame kontekste ir užauga mūsų vaikai, – nekalbant jau apie Č. Darvino ir T. Hakslio, nuo jaunystės paveiktų hipnoze, evoliucijos teorijos dėstymą, – kuriuos ten pat, mokykloje, bandome mokyti tikybos, prieš tai nuo jos paskiepiję, o kai kuriuos gal būt visam gyvenimui... Todėl užaugus ir žudomasi, nes nėra nei baimės, nei atsakomybės, nei supratimo apie Kūrėją.
      ***

    232 metų Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo sukaktį šventė galingiausia pasaulio valstybė – JAV. Lietuva dar ,,tik“ tūkstančio... O ką pasiekėm? Argi nereikšminga JAV patirtis, kad į savo šalies Konstituciją amerikiečiai sudėjo 90 procentų Biblijos tiesų? O gal jūs norit dar vieno tūkstantmečio? Apsaugok, Dieve, dar nuo 1000 metų H. Poterio kultūros!
       Rusijoje jau veikia jo pasekėjų mokykla, kurioje mokosi raganos ir raganiai, prasmirdę smala. Kodėl blogis taip atakuoja žmogų, o ne šunis ar kates? Todėl, kad jis vienintelis sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Tai negi vis dar neaišku, kas ir kodėl atakuoja?        
       Štai kas sakoma apie Amerikos įkūrėjus: ,,Visi šios biblinės sandraugos kūrėjai tikėjo, kad juos vedė pats Kristus, kad būtų sukurta visuomenė, pagrįsta sandoros su Dievu ir vieno su kitais Kristuje principais...“ – rašo istorikas P. Marshallas.     
     Prieš keturis šimtus metų pirmieji kolonistai iš Anglijos pasiekė Amerikos krantus sukurti Biblijos įstatymais grįstą visuomenę. 1607 metų balandžio mėnesį jie išsilaipino Cape Henry vietovėje, šiandien žinomoje kaip Virginia Beach, pastatė kryžių ir pašventė Naująjį pasaulį Dievui. Iš jų sudarytos su Dievu sandoros vėliau ir išaugo JAV.     
      Kolonistai nusprendė, kad Dievas, o ne Anglijos karalius Jokūbas I bus jų Teisėjas, įstatymdavys ir karalius: ,,Viešpats yra mūsų teisėjas ir mūsų įstatymų davėjas, Viešpats yra mūsų karalius, – Jis yra tas, kuris mus išvaduos“.
    Iki 1776 metų Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo jos teiginiai (pagrįsti Biblija) jau buvo tiek išpamokslauti, kad žaibiškai prigijo valstybės gyvenime. Taigi Biblija ,,turėjo įtakos pamokslininkams, o pamokslininkai – politikams“ – rašo istorikas D. Bartonas. Argi neįkvepianti šios šlovingos tautos istorija?
     ***

         Mūsų TV beveik visų laidų motto – klausimas ,,kodėl?“ Kitaip laidos nėra. Apvalių skylių užkamšymas kvadratiniais kamščiais. Jei būtų atsakinėjama iš kristologinės pusės, nebebūtų medžiagos laidoms su klausimu ,,kodėl?“ Bet gal ir gerai – tada būtų daugiau teisingų ,,todėl“.       Visus komentarus lydi žodinė ekvilibristika: homofobija, eutanazija, heteroseksualus(i), homoseksualus(i) ir t. t., po kurios vis labiau susipinama sąvokose ir kurias po to vėl ir vėl narplioja prelegentai. Nes nėra mąstymo šaknų bei pagrindo. Platoniška ar bet kokia kita filosofija pasaulio sampratą suveda į nieką. Z. Froido libido tyrinėjimai, Edipo komplekso apibūdinimas, seksualinio potraukio sublimacijos teorija – viso labo tik atradimai sielos srityje arba vos apčiuopiami grybštelėjimai puolusio žmogaus mirusioje dvasioje.     
       Ne technologijos laimi karus arba nutiesia kelius į pažangą, bet Tautos dvasia. Dvasios jėgoje žmogus pereina net į ketvirtą išmatavimą. Šviesos vaikai kai kada ir atstumus pereina šviesos greičiu. Bet gerai ir natūralios transporto priemonės.      
    Kažkas nuskrido į Mėnulį. Bet juk Kristus yra jo Kūrėjas. Kažkas pakilo į aukščiausią pasaulio kalną. Bet juk Jis tą kalną sukūrė...
        Kažkas atrado Šiaurės ašigalį, bet ar ne Kristus jį sutvėrė? Koks vis dėlto yra žmogaus laikino gyvenimo tikslas?   
      Žemė – viso labo starto aikštelė gyvenimui anapus, poligonas, kuriame šlifuojamas mūsų charakteris, turintis įtakos aplinkiniams ir mūsų amžinybei. Iš nematomos sėklos gimęs Atpirkėjas ir nuėjo atgal į nematomą pasaulį. Svarbiausias Jo tikslas šioje Žemėje buvo patarnauti kitiems. Atiduoti save, paaukoti...     
     O ką mes šloviname už pasaulinio masto atradimus, už savo talentus, už tariamus pasiekimus muzikos, literatūros, mokslo srityje? Garbinam vienas kitą, bet ne Kūrėją, kuriam vienam tik pridera visa garbė ir šlovė. 
        Atiduodami Jam priderančią šlovę, atsikratytume tarpusavio konkurencijos, perfekcionizmo ir puikybės, tokių bruožų, kurie tėra vienintelis kelias į tarpusavio rietenas ir nesveiko išdidumo auginimą. Kur ir kaip baigė savo gyvenimą daugybė milijonierių, mokslo genijų, talentingų kūrėjų: kompozitorių, dailininkų bei rašytojų, savo laiku neatidavusių šlovės Kūrėjui ir gyvenusių vien tik sau?   
        Mes gyvename ne tam, kad sužinotume, bet tam, kad darytume tai, ką žinome. Ne tam, kad vien tik turėtume, bet kad pasidalytume tuo, ką turime, tuo, ko išmokome, kuo esame turtingi, talentingi. Juk tik Kūrėjas yra visa ko šaltinis, neišsenkama versmė... Ir kuo giriamės, lyg ne Jis būtų davęs?  
     Astronomams Jis yra Tas, kuris ištiesė dangaus skliautus, pakabino žvaigždes ir planetas.             
      Filosofams Jis – kelias, tiesa ir gyvenimas.                     Antropologams – Tas, kuris sutvėrė žmogų...
    Medikams Jis – didysis gydytojas, vienu prisilietimu išgydantis bet kokią ligą. 
      Filantropams Jis yra Tas, kuris gali pamaitinti minią penkiais kepalėliais duonos...
       Muzikantams Jis – Dangaus muzika. Teisėjams – Saliamono išmintis.
     ***

       Galima nesutikti su JAV politika kai kuriais klausimais, bet galima ir reiktų gerbti šalies biblinius principus (pagrindus). TSRS prakeikinėjo Izraelį, ir jos pabaiga – dėsninga. Mums Izraelio istorinis kelias (kur veda neklusnumas Dievo Žodžiui), – turi būti pavyzdys, iš kurio turėtume pasimokyti ir padaryti išvadas, o šios šalies istorija – vadovėlis visoms tautoms. 
       Todėl sveika pažiūrėti į reiškinius plačiau, o ne siaurai ir provincialiai. Provincija ne visada geografinė sąvoka, kai kada tai mūsų širdžių pozicija. 
        Kažkas Seimo posėdžio metu pasakė, kad naujai išrinktųjų programoje daugiau Šventojo Rašto citatų nei konkrečios programos. 
        Kokie rezultatai, kokie vaisiai bus – pamatysim, kai ateis laikas (tada teisim arba girsim). O gal jau turime šalį, nors truputį panašią į buvusią JAV – moralės, ekonomikos prasme?      
     ,,Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka“ (ST, Pr 1, 1–2). Hebrajiškai ,,padrika ir dyka“ (kitame vertime ,,beformė ir tuščia“) – ,,tohu ve vohu“. Primena situaciją mūsuose. Kuo?..
       Štai kuo... Amerikos kolonistai pradėjo nuo nulio. Daug kas mūsų gyvenime taip pat prasideda praktiškai nuo nulio ir dažnai lydint abejonėms. Keliaujant taku į sėkmę visuomet sutiksim bent keletą nesėkmių. Bet tikint, nuosekliai einant pasirinkta kryptimi toliau ir įgyvendinant svajones, gaunami rezultatai, pranokstantys net drąsiausias svajones, taip kaip buvo su Roberto Fulerio didžiąja Krištolo bažnyčia Kalifornijoje, Oreindžo apygardoje, Eifelio bokštu, Empire State dangoraižiu Niujorke. Gal ir Disneilendu... 

     Žmonės, kurie keliavo dengtais krovininiais furgonais per JAV, norėdami ištirti ir apgyvendinti Vakarus, nuolat patirdavo išmėginimų naštą. Jie žinojo, kas yra spaudimas, ir sėkmingai jį atlaikę, tapo nugalėtojais. 
      Spaudimas ir prieštaravimai yra ženklas, kad einama teisingu keliu. Tai tinka ir valstybei, ir žmogui. Ramiausiai miega tie, kurie nenori nieko ar pasiekę tariamą savo galimybių ribą ilsisi. Niekada nieko vertingo nebuvo sukurta be išorinio ar vidinio spaudimo. Esame ne civilizacijų kare, bet paskutiniųjų laikų galutiniame mūšyje už žmogų. Ir gan keistas būtų mūšis, jei ,,kartais“ nejaustume spaudimo, nerimo ar nusivylimo... 
      Nei ekonomine, nei kultūrine pažanga mūsų kaimynų ir pasaulio nenustebinsime. Mes privalome suprasti, kad mūsų tautos pašaukimas – tapti tikėjimo doros apaštalavimo švyturiu, kurio spindulys pasiektų šiaurę ir pietus, vakarus ir rytus.  
       Gal ir nebloga būtų tokia antikrizinio plano dalis... Ji taip pat pareikalautų nemažai pastangų, bet verta pabandyti. Kodėl? Todėl, kad vieną dieną mūsų tauta vis tiek klestės dvasiškai ir ekonomiškai. 
     
    2009 01 31